Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5316
Title: IMKB’de sektörel olarak altman Z-skor yönteminin uygulanması ve yöntemin yatırımcı için kullanılabilirliğinin tartışılması
Other Titles: Application of altman Z-score model on subsectors of Istanbul stock exchange and the discussion of the model’s efficiency on the decision of an investor
Authors: Tokat, Hakkı Arda
Çetin, Şule
Karabulut, Mustafa
Keywords: Endüstri Mühendisliği
İşletme Finans
İşletme
Issue Date: 2012
Abstract: Bu çalışmada İMKB’de işlem gören, teknoloji sektörü ve ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründeki şirketler Altman’ın Z-Skor Modeli (1968) kullanılarak finansal başarısızlık risklerine göre sınıflandırılmış ve portföy performansları analiz edilmiştir. Firmaların Z-Skor değerlerine göre oluşturulan portföyün performansı, sektördeki tüm firmaları içeren alternatif bir portföyün performansı ile karşılaştırılarak, Altman Z-Skor modelinin ve genel olarak finansal riskin portföy yönetiminde etkili bir parametre olabilirliği tartışılmaktadır. Sonuçlar, Altman Z-Skor modelinin portföy performansı açısından etkili bir parametre olmadığını göstermektedir. Diğer yandan sonuçlar firmaların artan finansal risklerinin hisse senedi performansını etkilemediğini göstermektedir. Çalışma, yatırımcıların portföy çeşitlendirme kararlarında etkili olabilecek sonuçlar ortaya koymuştur.
In this study, companies listed in the two Subsectors of Istanbul Stock Exchange (ISE) -Technology Sector and Transportation, Telecommunication and Warehousing Sector- are classified based on their financial risk which is measured by Altman Z-Score Method and their portfolio performance is analyzed. A portfolio is constructed using Altman methodology and the performance of this portfolio is compared with a portfolio constructed by using all of the companies in each subsector. The performance of Altman Z-Score and the effect of financial risks on an effective portfolio management are examined. The results show that Altman Z-Score is not an effective parameter for portfolio performance. On the other hand, the examined firms’ higher financial risks do not directly affect the stock prices. The results of the study may be useful for investors on their portfolio diversification decisions.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/142517
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5316
ISSN: 1307-7112
2667-6907
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.