Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5320
Title: Intracranial sewing needles in an adult patient
Other Titles: Erişkin bir hastada intrakranial dikiş iğneleri
Authors: Kazancı, Atilla
Özdemir, Halil İbrahim
Kazancı, Burak
Kazancı, Dilek Öztürk
Er, Uygur
Keywords: Cerrahi
Issue Date: 2012
Abstract: Sağ frontal lobunda dikiş iğneleri tespit edilen 37 yaşında bir hasta rapor edilmiştir. Hem klinik hem de radyolojik bulgular bu iğnelerin henüz anterior fontanel kapanmadan önce yenidoğan döneminde başarısız bir cinayet girişimi için yerleştirildiğini düşündürmektedir. Genelde intrakranial yabancı cisimler penetran travmalar ya da cerrahi girişimler sonucu oluşurlar. Çocukların kötüye kullanımları yüzyıllardır bilinir. Özellikle batı toplumlarında birçok çeşit fiziksel travma bildirilmiştir. İran’da bir yenidoğanı öldürmek amaçlı beyine dikiş iğnesi sokulması birçok vakada görülmüştür. Bu durum birçok Pers hikayesinde yer almaktadır. Biz etiyolojik nedeni bilinmeyen iki intrakranial dikiş iğnesi bulunan 37 yaşında bir erkek hastayı bildiriyoruz.
A 37-year-old patient is reported with intracranial sewing needles, which were located in the right frontal lobe. Both clinical and radiological findings suggested that these needles must have been introduced in infancy before the closure of anterior fontanelle during an unsuccessful homicide. Usually intracranial foreign objects are placed due to penetrating trauma or surgical procedures. Child abuse has been known for centuries. Many types of physical traumas have been reported, especially in Western countries. In Iran, insertion of sewing needles into the brain aiming to kill the infant have been seen in a lot of cases. This situation takes part in a lot of Persian stories. We reported a 37-year-old man who had 2 intracranial sewing needles with unknown etiology.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/150846
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5320
ISSN: 1019-5149
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

7
checked on Feb 4, 2023

Page view(s)

14
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.