Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5323
Title: İran-Ermenistan ilişkileri ve Kafkaslar'a yansımaları
Authors: Çelikpala, Mitat
Issue Date: 2009
Abstract: İran Kafkaslar’da dengelerin anlaşılabilmesi adına, üzerinde dikkatle durulması gereken temel aktörlerden biridir. Bu dengeleri oluşturmada İran’ın önemsediği bölgesel ortak Ermenistan’dır. Ermenistan ve İran arasındaki, son yıllarda “stratejik” ittifaka doğru ilerlediği iddia edilen iş birliğinin, hem bu ülkelerin bölgesel ve küresel politikalarının şekillendirilmesine hem de bölgesel dengelere çeşitli yansımaları bulunmaktadır. Bu çalışma, özellikle İran-Ermenistan ilişkilerine odaklanmaktadır.
Iran is one of the main actors that has to be analyzed in order to understand regional balance in the Caucasus. Iran considers Armenia as the main partner in establishing regional balance in favor of its interests. During the last years, as a result of intensified relations, both countries tend to label bilateral relations “strategic”. This piece focuses on Iran-Armenia relations in the Caucasus.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/101586
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5323
ISSN: 1303-698X
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.