Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5331
Title: İyi Kurumsal Yönetim Yapıları ve Üç Temel Ayağı: İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları
Authors: Kaymaz, Önder
Alp, Ali
Aktaş, Ramazan
Issue Date: 2008
Abstract: Kurumsal Yönetim, günümüzde, finans alanının en popüler konularından birisidir. Bu nedenle, kurumsal yönetimle ilgili önemli ve güncel çalışmaları inceleyip kritik bakış açısıyla değerlendiren bu makale, mali sektörü de ayrı bir mercek altına almaktadır. Makalenin dayandığı tezlerden birisi, bahsi geçen ana kurumsal yönetim teorilerinin tek başlarına mükemmel olmadıkları, yönetimin kimliğini ve kalitesini belirlerken, bu yaklaşımların topluca düşünülmesi gerektiğidir. Makale, güçlü bir kurumsal yönetim yapısının daha iyi iç kontrol ve risk yönetimi anlamına geleceği iddiasındadır. Ayrıca, iyi kurumsal yönetim, şeffaflık veya açıklığı beraberinde getireceği için, organizasyonların daha kaliteli muhasebe uygulamalarına da vesile olacaktır.
This paper examines the research body of corporate governance which is one of the hot issues in the financial arena nowadays. Discussing salient and current theoretical and empirical works in the stream, paper devotes a special emphasis to financial services industries. Paper implies that there is no perfection in governance theories, per se. Instead, all the theoretical approaches have pros over the others, therefore, should rather be considered to complement each other, when talking about the identification and quality of the governance style. Paper suggests that, a good corporate governance state results in a better internal control and risk management. As good corporate governance structure refers to the full recognition of transparency or disclosure, more quality accounting practices will be, de facto, in place as well.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/78922
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5331
ISSN: 1301-1650
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.