Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5339
Title: Klasik bir torna tezgahı için bilgisayar kontrollü profil tornalama sistemi geliştirilmesi
Other Titles: Design and testing of a hydraulic position control system for profile turning on a conventional lathe
Authors: Keleş, Ömer
Usta, Yusuf
Yeşilbağ, Y. Yücel
Ercan, Yücel
Issue Date: 2006
Abstract: Bu çalışmada, klasik bir torna tezgahında istenilen karmaşık profili işleyebilmek için hidrolik tahrikli ve bilgisayar kontrollu bir düzenek ve bilgisayar programı geliştirilmiştir. Hidrolik silindir, servovalf, servo yükseltici, açısal enkoder, konum okuyucu, 2 adet lineer cetvel, bilgisayar, veri toplama ve kontrol kartından oluşan sistem TEZSAN MAS165 tipi üniversal tornaya monte edilmiştir. Hidrolik silindir ve lineer rulmanlı kızaktan oluşan mekanizmaya tespit edilen kesici kalem, tornanın siperi sökülerek arabasına yerleştirilmiştir. Geliştirilen bilgisayar programı ile istenen profil kolaylıkla hazırlanarak, sisteme referans giriş olarak verilmektedir. Program aynı zamanda istenilen profilin kontrollu bir şekilde tornada işlenmesini de gerçekleştirmektedir. Yapılan deneysel çalışmalar, klasik bir torna tezgahı için geliştirilen bu sistemin istenilen karmaşık profilleri başarılı bir şekilde işleyebildiğini göstermiştir.
The aim of this study is to develop a computer-controlled, hydraulically actuated system and computer program for profile turning by using conventional lathes. The system which consists of a computer, a data acquisition and control board, a hydraulic cylinder, a servovalve, a servoamplifier, an encoder and two position transducers is mounted on a TEZSAN MAS165 model universal lathe. A base block which carries the hydraulic cylinder, transducer, servovalve and the cutting tool block mounted on a balled slide bearing is placed on the carriage. Desired profile is prepared with a computer program easily and is given to the system as a reference input. The program also operates the system. Experiments have shown that the system can process complex profiles on a universal lathe successfully.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/60946
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5339
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Bölümü / Department of Mechanical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.