Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5340
Title: Klasik eserlere çocuklar nasıl yönlendirilmeli ve buna ilişkin batıdaki uygulamalardan örnekler
Other Titles: How classics must bedirected to children and examples of applications in the west
Authors: İsen Durmuş, Tuba Işınsu
Issue Date: 2011
Abstract: Klasik eserler içinde yazıldığı toplumu şekillendiren, aradan geçen zamana rağmen eskimeyen, sadece yazarının ait olduğu topluma değil, genel okuyucuya hitap eden eserler olarak her toplumda “değerli” kabul edilen sanat eserleridir. Bu özellikleri ile bu eserleri sahiplenme, bir sonraki nesillere ulaştırma çabası hemen her toplumda karşımıza çıkan bir durumdur. Bu yazıda, “klasik eserler çocuk okuyucuların yaş gruplarına ve algı seviyelerine hitap edecek düzeyde hazırlanabilir mi” sorusu üzerinde durulacak, batıda çocuk klasiklerini günümüz okuyucusuna sunma konusunda yapılan çalışma ve uygulamalar örnek model önerisi olarak sunulacaktır.
Classics are as addressing to general reader, not only the society the work written in, accepted as “valuable” works. They are timeless works of art despite the intervening time and they shape the society. Adopting of these works with these features and effort to transfer them to the next generation is a situation encountered in almost every community. This paper will focus on the question “can classics be prepared according to the level of age groups and perception of children readers?”. A model will be suggested about the studies and applications done for simplifying children‟s classics for today‟s reader in west.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/131231
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5340
ISSN: 1308-2140
1308-2140
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.