Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5345
Title: Kriyobalon ile Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Yapılan Hastalarda Beden Kütle İndeksinin Atriyal Fibrilasyon Nüksü İle İlişkisi
Other Titles: The Effect of Body Mass Index on the Development of Recurrence in Patients Undergoing Cryoballoon Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation
Authors: Şentürk, Bihter
Açar, Burak
Ekizler, Firdevs Ayşenur
Çetin, Elif Hande Özcan
Çetin, Mehmet Serkan
Kunduracı, Nazım
Aydoğdu, Sinan
Issue Date: 2019
Abstract: Giriş: Kriyobalon ile atriyal fibrilasyon ablasyonu güvenilir, etkin bir yöntemdir. Bu çalışmamızda, obezite ile atriyal fibrilasyon gelişimi arasındaki ilişkiden yola çıkarak en az bir anti-aritmik ilaç tedavisine rağmen semptomatik olan paroksismal atriyal fibrilasyonu olan hastalarda, beden kütle indeksinin kriyoablasyon sonrası nüks gelişimi üzerine ön gördürücü etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: En az bir anti-aritmik ilaç tedavisine rağmen semptomatik paroksismal atriyal fibrilasyonu olan, eşlik eden yapısal kalp hastalığı ve orta-ciddi kalp kapağı hastalığı olmayan ve ilk kez ablasyon işlemi yapılmış olan 88 hasta çalışmaya dahil edildi. Nüks öngördürücüleri lojistik regresyon analiziyle tespit edildi. Bulgular: Ortalama 15 4 ± 7 ay izlem süresince 22 hastada atriyal fibrilasyon nüksü görüldü ve atriyal fibrilasyonsuz yaşam oranı bu takip süresince %75 olarak saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldığında beden kütle indeksi (OR: 1,127, %95CI: 1,008- 1,260, p: 0,036), atriyal fibrilasyon süresi (OR: 1,029, 95%CI: 1,011-1,047, p: 0,001), C-reaktif protein (OR: 1,078, 95%CI: 1,022-10,105, p: 0,009) ve beyaz küre sayısı (OR: 1,828, %95 CI: 1,055-3,167, p=0,031) atriyal fibrilasyon nüksünün bağımsız öngördürücüleri olarak saptandı. Sonuçlar: Yapılan bu çalışmada artmış beden kütle indeksi, kriyobalon ile ablasyon sonrası atriyal fibrilasyon nüksünün bağımsız bir öngördürücüsü olarak saptandı.
Objective: Atrial fibrillation ablation with cryoballoon is a reliable method. As the development to atrial fibrillation is related to obesity, the aim of our study was to investigate the effect of body mass index on atrial fibrillation recurrence after cryoablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation who are symptomatic despite being prescribed at least one antiarrhythmic drug. Material and Method: This study included 88 patients who underwent cryoballon ablation for symptomatic paroxysmal atrial fibrillation despite being prescribed at least one anti arrhythmic drug and who do not have structural cardiac disease or moderate-severe valve disease and who underwent ablation procedure for the first time. The predictors of recurrence were established using logistic regression analysis. Results: During a mean follow up period of 15.4±7 months, atrial fibrillation recurred in 22 patients. Multiple regression analysis showed that body mass index (OR: 1.127, 95% CI:1.008-1.260, p=0.036), atrial fibrillation duration (OR:1.029, 95% CI:1.011-1.047, p=0.001), Creactive protein level (OR: 1.078, 95% CI :1.022-10.105, p=0.009) and white blood cell levels (OR:1.828, 95% CI :1.055-3.167, p=0.031) were independent predictors of recurrence. Conclusion: Body mass index was found to be an independent predictor of atrial fibrillation recurrence after cryoablation.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/381471
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5345
ISSN: 1300-4778
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.