Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5354
Title: Metanetli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Tasarım, Sanat ve Oyun: Çocuklar ve Gençler için Atölye Çalışmaları
Other Titles: Design, Art and Game for a Resilient and Sustainable Future: Workshops for Children and Youth
Authors: Acar, Aktan
Acar, A. Şebnem Soysal
Akduman, Nalan
Lise, Yıldıray
Issue Date: 2019
Abstract: Tasarım egzersizleri, yaratıcı drama ve sanatla terapi teknikleri kullanarak, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan ve yaşanacak olan değişiklikler üzerine çocuklara ve gençlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma; uyum ve işbirliği yetilerini güçlendirme; ve bu süreçlerin oluşturabileceği olumsuz duygudurumları ile baş edebilme becerisi kazandırma amaçları doğrultusunda ilki 2017 yılı ocak ayı, ikincisi ise 2018 yılı ocak ayında olmak üzere, farklı yaş gruplarına yönelik iki atölye çalışması yapılmıştır. Atölyeler, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. Sınıf Temel Tasarım Stüdyosu öğrencileri ile Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Merkezi Binası’nda yer alan Mimarlık Bölümü stüdyolarında gerçekleştirilmiştir. Bir yıl arayla yapılan bu iki çalışmanın farklı yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna göre bireyler üzerinde farklılaşma yarattığı görüldü. Değerlendirmeler sonucunda, atölyelerin tüm katılımcı ve yürütücüler için önemli bir deneyim, farkındalık, bilgi ve beceri kazanımı sağladığından hareketle, etkinliğin diğer ilköğretim okullarına yaygınlaştırılması için çalışma yapılması kararı alınmıştır
This study presents the results of two climate change oriented workshops conducted with first year architecture students and primary school children. The objectives of the workshops were to help the participants to acquire knowledge and develop awareness, improve their adaptation and cooperation abilities, and enhance their cognitive skills to cope with depressive mood and anxiety in living and combating climate change by means of design exercises, creative drama and therapy techniques. Participants were first-year Basic Design Studio students from TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETU) Department of Architecture and students from Abdurrahim Karakoç Elementary School. The workshops were conducted in the studios of TOBB ETU Department of Architecture in 2017 and 2018. It was concluded that activities raise an awareness and made a difference regarding to their age, sex, and education level. It was decided to disseminate the results and workshop activity to other elementary schools in Ankara.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/390895
https://doi.org10.31198/idealkent.468301
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5354
ISSN: 1307-9905
2602-2133
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü / Department of Architecture
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.