Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5363
Title: MuddyWater APT Group and A Methodology Proposal for Macro Malware Analysis
Other Titles: MuddyWater APT Grubu ve Makro Zararlı Yazılım Analizi Metodolojisi Önerisi
Authors: Tok, Mevlüt Serkan
Çeliktaş, Barış
Issue Date: 2019
Abstract: Macros are consisted of instructions and commands mainly used to automate tasks, embed functionality and provide customization of Microsoft Office documents. However, they have been exploited by malicious hackers by creating malware since they were introduced. Recently, Advanced Persistent Threat (APT) Groups have generally used macros as attack vectors as well. Since 2017, Middle Eastern countries’ governmental institutions, and strategically important oil, telecommunication and energy companies have been targeted by the APT Group probably affiliated with Iran, and the group is named as MuddyWater by analysts due to the techniques they utilized to cover their tracks. The group has generally conducted attacks via macro malware. In this work, we aimed to raise awareness regarding MuddyWater APT Group and provide a detailed methodology for analyzing macro malware. The attributions, strategy, attack vectors, and the infection chain of MuddyWater APT Group have been explained. In addition, a malicious document, targeting Turkey and Qatar, detected first on 27 November 2018 have been analyzed, findings and proposals have been presented for cybersecurity professionals.
Microsoft Office belgelerinin özelleştirilmesini ve sık kullanılan görevlerin otomasyonunu sağlayan makrolar uzun süredir kötü niyetli kişilerce zararlı yazılım üretiminde kullanılmaktadır. Son yıllarda ileri düzey kalıcı tehdit gruplarınca da makro zararlı yazılımının atak vektörlerinde kullanıldığı bilinmektedir. 2017 yılından beri Ortadoğu ülkelerinin kamu kurumlarını ve enerji, telekomünikasyon, petrol gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketleri hedef alan, analistler tarafından kendilerini gizleme eğilimleri nedeniyle MuddyWater olarak adlandırılan ve İran ile ilişkilendirilen grup da makro zararlı yazılımı kullanmakta ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinde eylemlerini sürdürmektedir. Bu çalışmamızın temel amacı MuddyWater ileri düzey kalıcı tehdit grubu ile ilgili farkındalığı arttırmak ve örnek bir makro zararlı yazılım analizi metodolojisi sunmaktır. Bu kapsamda, MuddyWater grubunun özellikleri, eylem stratejisi, atak vektörleri ve bulaşma zincirine yönelik elde edilen bilgiler paylaşılmıştır, ayrıca ilk defa 27 Kasım 2018’de uzmanlarca tespit edilmiş, Türkiye ve Katar’ı hedef aldığı değerlendirilen bir zararlı dokümanın ayrıntılı analizi yapılmış, bulgular ve öneriler sunulmuştur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/375901
https://doi.org10.17671/gazibtd.512800
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5363
ISSN: 1307-9697
2147-0715
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.