Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5382
Title: Prolaktinomada Kabergolin Ve Kalp Kapak Bozuklukları
Other Titles: Cabergoline And Cardiac Valve Disease In Prolactinoma
Authors: Çarmıklı Demirbaş, Berrin
Yener, Gül Gürsoy
Issue Date: 2019
Abstract: Kabergolin, ergot türevi dopamin agonisti olup hormon hipersekresyonu olan hipofiz tümörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Parkinson hastalığında kabergolin kullanımı, klinik olarak anlamlı kalp kapak hastalığı gelişimi riski ile ilişkili iken prolaktinoma ve akromegalide kabergolin tedavisi anlamlı kalp kapak hastalığı risk artışı ile ilişkili bulunmamıştır. Ayrıca prolaktinomalarda valvuler anormallik ile kabergolin kullanım süresi veya kümülatif dozu arasında korelasyon gösterilmemiştir. Uzun dönem yüksek doz (>3 mg/hafta), kabergolin tedavisi alan hastalarda valvüler anormallikleri göstermek için ekokardiyografi ihtiyacı varken, 1-2 mg/hafta dozunda kabergolin tedavisinde düzenli ekokardiyografi ile tarama gerekmez.
Ergot derivative dopamine agonist cabergoline is widely used in pituitary tumors having hormone hypersecretion. Although in Parkinson’s disease cabergoline use was clinically found to be associated with the risk of developing significant valvular disease, treatment of cabergoline in prolactinoma and acromegaly was not associated with significant valvulopathy risk. Moreover in prolactinomas, no correlation was demonstrated between valvular abnormalities and duration of usage and cumulative dose of cabergoline. While echocardiography was necessary, in order to show valvular abnormalities in patients receiving long term high dose of cabergoline (>3 mg/week), in 1-2 mg/week dose of cabergoline treatment, regular scanning by echocardiography was not needed.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/372827
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5382
ISSN: 1304-6187
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.