Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5384
Title: Radiographic Examination of Talocrural Joint Morphometry in Individuals with Normal Joint Anatomy
Other Titles: Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi
Authors: Uzuner, Muhammet Bora
Sargon, Mustafa Fevzi
Geneci, Ferhat
Ocak, Mert
Sancak, Tanzer
Demiryürek, Mehmet Deniz
Bilecenoğlu, Burak
Keywords: Genel ve Dahili Tıp
Issue Date: 2018
Abstract: Aim: The traumas of the talocrural joint are very common in population. Therefore; the anatomy and morphometry of this joint has a great importance. The aim of this study was to examine the morphometry of talocrural joint in large series of patients according to age and sex in order to add some new knowledge to the literature. At the same time, according to the results of the research, it is aimed to give a way for field-specific prosthesis production to the prosthetic producers. Material and Method: In this study; the talocrural joint radiographs of 274 anatomically normal patients (134 males, 140 females) were examined. The morphometric measurements of the defined parameters were done and their statistical analysis were performed according to age and sex. As far as we know, from our parameters; the mediolateral diameter of tibia (TML), the mediolateral diameter of fibula (FML), surface area of trochlea tali (TTA) and SIGMA angles were firstly defined in this study. Additionally; the innermost distance of talocrural joint (ATI), the outermost distance of talocrural joint (ATD), the angles in between the medial malleolus and talus (DELTA), the lateral malleolus and talus (ALFA) and the sagittal length of trochlea tali (TSU) were also measured. Results: In the comparison of TML, FML, TTA, ATI, ATD measurement sand ALFA angle in both sexes; they were found to be higher in males than in females. However; TSU and SIFGMA angle were found to be higher in females, when compared with males. The DELTA angle was nearly the same in both sexes. Conclusion: These morphometric analyses were performed in a huge number of anatomically normal patients’ radiographs and therefore; we believe that the study will add a new knowledge to the literature, will help to the clinicians who are interested in the ankle joint and will be useful for the companies who are working on implant technology.
Amaç: Articulatio talocruralis travmalarına toplumda çok sık rastlanması nedeniyle bu eklemin anatomik yapısı ve morfometrisinin çok iyi bilinmesi gereklidir. Bu çalışmada articulatio talocruralis morfometrisini yaş grupları ve cinsiyet parametrelerine göre geniş serilerde değerlendirerek literatüre katkı sağlamak ve araştırma sonuçlarına göre protez üreticilerine daha spesifik protez üretimi yapılabilmesi için yol göstermek amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmada, ayak bileği ekleminde herhangi bir patolojisi bulunmayan ve eklemin anatomik olarak normal olduğunun tespit edildiği 274 bireye ait (134 erkek, 140 kadın) ayak bileği radyografileri incelendi. Tanımlanan parametrelerin morfometrik ölçümleri yapılarak elde edilen sonuçlar yaşa ve cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bildiğimiz kadarıyla morfometrik ölçümlerini yaptığımız parametreler arasında yer alan tibia’nın mediolateral çapı (TML), fibula’nın mediolateral çapı (FML), trochlea tali’nin yüzey alanı (TTA) ve SIGMA açısı literatürde ilk defa bizim tarafımızdan tarif edilmiştir. Ayrıca; çalışmada articulatio talocruralis’in en iç noktaları arasındaki mesafe (ATİ), articulatio talocruralis’in en dış noktaları arasındaki mesafe (ATD), malleolus medialis ile talus arasındaki açı (DELTA) malleolus lateralis ile talus arasındaki açı (ALFA) ve trochlea tali’nin sagittal uzunluğu (TSU) ölçüldü. Bulgular: Çalışmada, cinsiyetler arasında TML, FML, TTA, ATI, ATD uzunlukları ve ALFA açısı değerlendirildiğinde; erkeklere ait ölçüm sonuçları kadınlardan daha fazla olduğu tespit edildi. Bununla birlikte; kadınlarda TSU ve SIGMA açısının erkeklerden daha yüksek olduğu bulundu. Kadınlarda ve erkeklerde ölçülen DELTA açıları karşılaştırıldığında her iki cinste yaklaşık olarak eşit değerler saptandı. Sonuç: Geniş serilerde ve normal bireylere ait articulatio talocruralis radyografilerinde gerçekleştirilen bu morfometrik analizlerin literatüre katkı sağlayacağını, ayak bileği ile ilgilenen hekimlere yol göstereceğini ve implant üreten firmalara önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/329279
https://doi.org10.5505/kjms.2018.55476
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5384
ISSN: 2146-2631
2587-053X
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.