Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzülken, Kemal-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:21Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:21Z-
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2147-9607-
dc.identifier.issn2147-9607-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/317144-
dc.identifier.urihttps://doi.org10.34087/cbusbed.538422-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5395-
dc.description.abstractAmaç: Sağlıklı popülasyonda, pnömotonometre ve topikal anestezi yardımlı Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ile ölçülen göz içi basıncı (GİB) değerlerinin ve GAT öncesi ve sonrası pnömotonometre ile elde edilen GİB değerleri ile karşılaştırılması. Gereç ve Yöntemler: Refraksiyon muayenesi için başvuran, herhangi bir göz hastalığı olmayan, Kafkas ırkından, 103 sağlıklı olgunun sağ gözüne önce pnömotonometre ile sonra da topikal anestezi damlatılarak GAT ile GİB ölçüldü. GAT ile GİB ölçümünden 10 dk sonra topikal anestezi etkisi altında pnömotonometre ile GİB ölçümü tekrarlandı. Pnömotonometre ve GAT ölçümleri karşılaştırılarak iki farklı yöntemin sonuçları arasında fark olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca GAT öncesi ve sonrası pnömotonometre ile elde edilen GİB değerleri karşılaştırılarak topikal anestezinin pnömotonometre ile elde edilen GİB değeri üzerine etkisi olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: 55’i erkek, 48’i kadın (p = 0,762) 103 olgunun ortalama yaşı 48,32 ± 9,62 yıl (18 – 65) ve 45,30 ± 8,78 yıl (18 – 65) idi (p = 0,664). Pnömotonometre ile ölçülen ortalama GİB 20,50 ± 3,31 mmHg (12 – 26) iken GAT ile ölçülen ortalama GİB 19,93 ± 3,13 mmHg (12 – 28) idi (p <0,001). GAT sonrası tekrarlanan pnömotonometre ile ölçülen ortalama GİB 19,05 ± 3,13 mmHg (12 – 26) idi ve bu değer GAT öncesi pnömotonometre ile ölçülen GİB değerinden düşüktü (p <0,001). Sonuç: Sağlıklı popülasyonda pnömotonometre ile elde edilen GİB değeri topikal anestezi yardımlı GAT ile elde edilen değerden yüksektir ve bu değer GAT ile GİB ölçümünden 10 dk sonra düşmektedir. Hem GAT ile GİB ölçümü öncesi hem de sonrası pnömotonometre ile elde edilen GİB değerleri GAT ile elde edilen değerlerle koreledir.en_US
dc.description.abstractObjectives: In healthy population, comparison of IOP values measured with pneumotonometer and topical anesthesia assisted Goldmann applanation tonometer (GAT), and IOP values measured with pneumotonometer pre- and post-GAT. Materials and Methods: Right eyes of 103 healthy Caucasian subjects with no eye disease who were admitted for refractive examination were included in the study. IOP was measured first by pneumotonometer and then with GAT under topical anesthesia. After that IOP measurement was repeated with pneumatonometer under the effect of topical anesthesia 10 minutes after IOP measurement with GAT. Pneumotonometer and GAT measurements were compared to determine whether there were any differences between the results of two different methods. In addition, pre-GAT and post-GAT IOP values measured with pneumotonometer were compared and it was investigated whether topical anesthesia had an effect on the IOP measurement with pneumotonometer.Results: The mean age of 103 cases with 55 males and 48 females (p = 0.762) was 48.32 ± 9.62 years (18 – 65) and 45.30 ± 8.78 years (18 – 65) (p = 0.664). The mean IOP values measured with pneumotonometer and GAT were 20,50 ± 3,31 mmHg (12 – 26) 19,93 ± 3,13 mmHg (12 – 28) (p <0,001). The mean IOP measured with pneumotonometer after GAT measurement was 19.05 ± 3.13 mmHg (12 – 26) and this value was lower than the IOP measured by pneumotonometer before GAT (p <0.001). Conclusion: In healthy population, IOP measured by pneumotonometer is higher than the value obtained by topical anesthesia assisted GAT and this value decreases 10 min after GAT. Both of pre-Gen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofCelal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleSağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Topikal Anestezi Yardımlı Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, School of Medicine, Department of Surgical Sciencesen_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage190en_US
dc.identifier.endpage193en_US
dc.institutionauthorÖzülken, Kemal-
dc.identifier.doi10.34087/cbusbed.538422-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid317144en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.