Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5402
Title: Sentez Gazı Elde Etmek İçin Kontrol Edilebilir Reaktör Parametrelerine Bağlı Geliştirilen İki Aşamalı Bir Su Gazı Yönlendirme Reaktörü Modeli
Other Titles: A Two-Stage Water-Gas Shift Reactor Model To Obtain Desired Synthesis Gas Characteristics With Adjustable Reactor Parameters
Authors: Özbayoğlu, Ahmet Murat
Kasnakoğlu, Coşku
Güngör, A.
Bıyıkoğlu, A.
Uysal, B. Z.
Issue Date: 2013
Abstract: Bu çalışmada sentez gazı rafinesi için seri bir model önerilmektedir. Birinci aşamada, oluşturulan sentez gazının bir kısmını çıkış gazına transfer eden bir yangeçit vardır. Bunun yanı sıra, iki aşamada da her iki reaktöre buhar takviyesi sunabilecek ayarlı buhar girişleri bulunmaktadır; bunun sonucunda çıkıştaki sentez gazı karakteristikleri istenilen şekile getirilebilir. Reaktör çıkışındaki H2/CO oranının kısıt olarak sağlanması üzerine odaklanılmıştır. Birinci aşama girişine beslenen sentez gazının kompozisyonu tüm reaktor davranışını şekillendirmektedir. Sonuçta, yapılandırılan model, arzu edilen sentez gazı karakteristiklerini sağlayabilmek için herhangi bir kömür türüne bağlı olarak uygun proses parametre değerlerini oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Model üç değişik kömür ile test edilmiş, ve her defasında en uygun yangeçit değeri ve buhar oranları elde edilmiştir.
A cascaded model is proposed for SYNGAS refinement. The first stage has a bypass outlet to transfer some SYNGAS to the output. Also, both stages have adjustable steam inputs controlling the amount of steam supply to both reactors separately; hence SYNGAS characteristics at the output can take the desired form. Satisfying the constraints of H2/CO ratio at reactor exit was emphasized. SYNGAS composition fed into the first stage characterizes the overall behavior. Hence, the structured model has the capability to refine any SYNGAS composition by identifying the proper process parameters of a given coal type for desired SYNGAS properties. The model was tested with three different coal types, and in each case the best bypass values and steam ratios were obtained.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/188456
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5402
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Department of Electrical & Electronics Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.