Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5403
Title: Sibirya'daki türkoloji araştırmaları
Other Titles: Turkology studies in Siberia
Authors: Bacanlı, Eyüp
Keywords: Arkeoloji
Tarih
Issue Date: 2012
Abstract: Makalenin ilk kısmında günümüz Rusya Federasyonu’ndaki Türkoloji araştırmaları hakkında genel bilgi verilmekte, ikinci kısmında geçmişten günümüze Sibirya’daki Türkoloji araştırmaları ele alınmaktadır. Sibirya’daki en önemli şehir olan Novosibirsk’teki merkezlerde Türkologların deneysel ses bilgisi ve modelsel söz dizimi yöntemlerinden yine Sibirya’daki Türk dillerinin araştırılmasında nasıl yararlandıkları anlatılmakta, titüler Türk cumhuriyetlerindeki Türkoloji merkezleri ve nihayet az nüfuslu Türk halklarının dilleriyle ilgili diğer merkezlerdeki çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmektedir.
The first part of this paper highlights today’s Turkological studies in Russian Federation, while the second part gives a survey of Turkological studies in Siberia from past to present. It delves deeper into analysis of how Turkologs at the centers in Novosibirsk -the most important city in Siberia – make use of the methods of experimental phonetics and model based syntax in their studies while examining the Turkic languages in Siberia. The paper, furthermore, briefly reports general information of the Turkological centers in autonomous Turkic republics and eventually of studies in other research centers on endangered Turkic languages.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/148145
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5403
ISSN: 1307-914X
1307-914X
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.