Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5405
Title: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı
Authors: Alper, Nuray
Issue Date: 2020
Abstract: Servet-i Fünun edebiyatının etkin ve karakteristik isimlerinden Halit Ziya Uşaklıgil, Batı’yı merkez edinen yaklaşımın edebiyata yerleşmesinde önemli bir rol üstlenir. Sanatçı, yeni edebiyatın inşası için gereksinim duyduğu “yeni insan tipi”ni Türk edebiyatında var etmeye çalışırken edebiyatın pek çok türünde eser verir. Bunların içinde onun Sefile ile başlayarak Mai ve Siyah ile olgunlaşma sürecine giren ve adından çok söz ettiren romanları kadar hikâye, mensur şiir, tiyatro, nesir, anı, eleştiri gibi türlerde de eserleri bulunur. Realist ve natüralist bir yazar olan Halit Ziya’nın sanatsal yapıyı öncelediği eserlerinin daha iyi anlaşılıp anlamlandırılabilmesi için onun eser verdiği tüm alanlara vâkıf olmak ve bütünlüklü bir okuma yapmak zarureti doğmaktadır. 28-29 Nisan 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen “Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerin bir kısmının yazarları tarafından genişletilerek bir kitapta toplanması, ilgilisine Halit Ziya’nın eserlerine toplu bir bakış imkânı sunmaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/431005
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5405
ISSN: 2602-4616
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.