Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5417
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞenler, Filiz-
dc.contributor.authorYıldırım, Kemal-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:26Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:26Z-
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2147-9526-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/401407-
dc.identifier.urihttps://doi.org10.29109/gujsc.694210-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5417-
dc.description.abstractBu araştırmada, tasarım alanında yaygın olarak kullanılan dijital tasarım teknolojilerinin sunduğu imkânların ve yeniliklerin, tasarımcıların performansını oluşturan yaratıcılık/özgünlük, bütünleştirme, kavramsallaştırma ve uygulama becerileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, dijital teknolojilerin etkilediği tasarım stüdyolarında, tasarım sürecinde kullanılan manuel çizim (MD) ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) tekniklerinin, tasarımcıların performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma anketinde, çizim tekniklerinin tasarım eğitimcileri ve öğrencilerinin tasarım performansı üzerindeki etkilerini öğrenmek için üç seçenekli toplamda 34 soru bulunmaktadır. Anketten elde edilen sonuçlar, tasarım stüdyolarında MD+CAD tekniklerinin birlikte kullanıldığı durumlarda, öğrencilerin tasarım performansı üzerinde daha olumlu etkilerinin olabileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe results obtained and the suggestions developed for this study, which are carried out in order to determine the views of the drawing techniques on the creativity / originality, integration, conceptualization and application skills of design educators and students, are explained in a systematic order below. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Purpose: In this research, the effects of the opportunities and innovations offered by digital design technologies commonly used in the field of design on the creativity / originality, integration, conceptualization and application skills that constitute the performance of the designers were investigated. Theory and Methods: In the study, the effects of manual drawing (MD) and computer aided design (CAD) techniques used in the design process on the performance of designers in design studios affected by digital technology were examined. In the research questionnaire, there are 34 questions in total with three options to learn the effects of drawing techniques on design performance of design educators and students. Results: The results obtained from the questionnaire show that when MD + CAD techniques are used together in design studios, students may have more positive effects on design performance. Conclusion: As a result, in shaping of the design studio process, the use of MD + CAD techniques together with the MD technique in the design process makes it possible to obtain more positive and successful results on the designers' creativity, integration, conceptualization and application skills. The important thing is to reveal the importance of the application skills while detailing the stages. In this respect, it is extremely important to know the effects of using MD + CAD techniques together on the design process of application skills.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknolojien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTasarımcıların Yaratıcılık, Bütünleştirme, Kavramsallaştırma ve Uygulama Becerileri Üzerine Çizim Tekniklerinin Etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of Drawing Techniques on Designers' Creativity, Integration, Conceptualization and Application Skillsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Visual Communication Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage486en_US
dc.identifier.endpage499en_US
dc.institutionauthorŞenler, Filiz-
dc.identifier.doi10.29109/gujsc.694210-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid401407en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.dept06.05. Department of Visual Communication Design-
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.