Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5421
Title: The Bank Lending Channel In Turkey: Effect of Capital Adequacy Ratio
Other Titles: Türkiye'de Banka Kredi Kanalı: Sermaye Yeterlilik Rasyosunun Etkisi
Authors: Aktaş, Cihan
Taş, Bedri Kamil Onur
Keywords: İktisat
İşletme
Issue Date: 2007
Abstract: Bu çalışma, ampirik olarak para politikası değişikliklerinin Türk bankalarının kredi arzı üzerindeki etkisini incelemekte ve parasal aktarım mekanizmasının kredi kanalının Türk bankalarının sermaye yeterliliklerinden etkilendiğini göstermektedir. Sermaye kısıtlaması için Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) kullanıldığında, sermaye kısıtlaması olmayan bankalar para politikasına daha fazla tepki vermektedirler. Farklı SYR seviyeleri olan bankaların tepkileri de farklıdır. Literatürdeki kredi kanalı hakkındaki karışık sonuçlar, SYR göz önünde bulundurularak açıklanabilir.
This paper empirically analyzes the effect of monetary policy changes on loan supply of Turkish banks and presents the evidence that bank lending channel of monetary policy transmission mechanism is operating through the capital adequacy of Turkish banks. By using the CAR as an indicator of capital constraint we show that banks that do not have capital constraints respond more to monetary policy. Also, banks with different CAR react differently to monetary policy changes. We show that the asymmetric effect of CAR may help to explain the mixed results in the empirical literature about the bank lending channel.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/87239
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5421
ISSN: 1307-5705
1307-945X
Appears in Collections:İktisat Bölümü / Department of Economics
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.