Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5427
Title: The LHeC Project: e-Ring Revisited
Other Titles: LHeC Projesi: e-Halka’nın Yeniden Gözden Geçirilmesi
Authors: Kaya, Ümit
Ketenoğlu, Bora
Sultansoy, Saleh
Issue Date: 2018
Abstract: Construction of a new 9 km long e-ring tangential to the Large Hadron Collider (LHC) has been proposed as an option for QCD-Explorer stage of the Large Hadron electron Collider (LHeC). It is shown that L=1033 cm-2s-1 can be achieved with 90 MW synchrotron radiation losses. This luminosity value, which coincides with basic version of ERL60?LHC, will be sufficient for precise determination of (Parton Distribution Function) PDFs for LHC, as well as exploration of QCD basics, especially small x Björken region up to 10-6 at Q2 ? 1 GeV2. In addition, some comments on basic and upgraded versions of ERL60?LHC are presented as well. It is shown that upgraded ERL60?LHC version with L=1034 cm-2s-1 requires high wall plug power exceeding 160 MW.
Büyük Hadron elektron Çarpıştırıcısı (LHeC)’in QCD-Explorer aşaması için bir seçenek olarak, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)’ye teğet olacak şekilde 9 km uzunluğunda yeni bir e-halkası inşası önerilmiştir. 90 MW sinkrotron ışınımı kaybı ile L=1033 cm-2s-1 ışınlığa ulaşılabileceği gösterilmiştir. ERL60?LHC’nin temel versiyonu ile örtüşen bu ışınlık değeri, LHC için (Parton Dağılım Fonksiyonu) PDF’lerin kesin olarak tayini, QCD temellerinin keşfi, ve özellikle Q2 ? 1 GeV2’de 10-6’ya kadar küçük x Björken bölgesinin belirlenmesinde yeterli olacaktır. Ayrıca, ERL60?LHC’nin temel ve geliştirilmiş versiyonları üzerine bazı öneriler de sunulmuştur. Geliştirilmiş ERL60?LHC’nin L=1034 cm-2s-1 ışınlıklı versiyonu, 160 MW’ın üzerinde yüksek bir şehir şebeke elektrik gücü gerektirdiği gösterilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/405102
https://doi.org10.29233/sdufeffd.468814
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5427
ISSN: 1306-7575
1306-7575
Appears in Collections:Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü / Department of Material Science & Nanotechnology Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.