Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5439
Title: Türk bankacılık sektöründe karlılığın içsel belirleyicileri
Authors: Alp, Ali
Ban, Ünsal
Demirgüneş, Hüseyin Nazmi Kartal
Kılıç, Saim
Issue Date: 2010
Abstract: Bu çalışmada, 2002-2009 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda kârlılığın içsel belirleyicilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu belirleyicilerin tespit edilmesi, özellikle faaliyetlerini kriz ortamında bile sağlıklı ve başarılı bir biçimde sürdürmeyi başarabilen Türk bankalarının yöneticileri ile mevcut ve potansiyel ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından oldukça önemli bir konudur. Çalışmanın bulguları bankanın sermaye yeterliliğinin ve büyüklüğünün artmasının kârlılığı olumlu yönde; buna karşın, likiditesinin ve faaliyet giderlerinin artmasının ise kârlılığı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.
The aim of this study is to determine the internal determinants of profitability in banks operating in Turkey in the period of 2002-2009. The importance of the study derives from the fact that finding out the mentioned determinants is a necessity for both the managers of Turkish banks who successfully operates -even in times of financial crisis-, and existing (and potential) national and international investors. Findings of the study indicate that capital efficiency and size affect profitability positively, while liquidity and operating costs negatively.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/110656
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5439
ISSN: 1301-1650
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.