Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5442
Title: Türk sermaye piyasalarında uzlaşma yetkisi önerisi
Other Titles: A proposal of settlement power Turkish capital markets
Authors: Kılıç, Saim
Alp, Ali
Şahin, Adem
Keywords: İktisat
İşletme
Issue Date: 2009
Abstract: Sermaye piyasalarında uzlaşma, düzenleyici otorite ile düzenlemeleri ihlal eden taraf arasında, normal resmi yaptırım sürecine girilmeksizin karşı tarafa uygulanacak yaptırımlar konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılması sürecidir. Yabancı ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanan ve IOSCO Prensiplerinde önerilen bu yetkinin Türkiye’de bulunmaması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Çalışmamızda, bu alandaki mevcut boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türk sermaye piyasaları için uzlaşma yetkisi önerisi yapılmaktadır. Önerimizin hayata geçirilmesi halinde, sermaye piyasalarımızda denetim sonucunda uygulanan yaptırımlardan etkin sonuçlar alınacağı ve yargı sürecine nazaran esneklik ve maliyet tasarrufu sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, sermaye piyasası yatırımcılarının eğitiminde kullanılmak üzere sürekli bir gelir kaynağı yaratılmış olacaktır.
Settlement is an important part of the regulatory authority’s enforcement program in capital markets. When compared to other countries, one of the major weaknesses currently characterizing Turkish securities markets in terms of enforcement powers is that regulatory authority (i.e. the Capital Markets Board of Turkey, CMB) has no power to enter into settlements with individuals and institutions that have breached the rules. In this paper, we attempted to make a proposal of settlement for Turkish securities markets to fill this gap. If our proposal is taken into consideration, at least two positive outcomes are expected to be achieved. First of all, it can provide a flexible, quick and cost-effective alternative to non-negotiated litigation or certain administrative sanctions. Secondly, it will create a steady income stream for investor education.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/354670
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5442
ISSN: 1307-5705
1307-945X
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.