Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5450
Title: TÜRKİYE FUTBOL STADYUMLARI DOLULUK ORANLARININ ANALİZİ ve ÖRNEK GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARI
Other Titles: ANALYSIS OF TURKISH FOOTBALL STADIUM FILL RATES AND SAMPLE REVENUE MANAGEMENT APPLICATIONS
Authors: Meterelliyoz Kuyzu, Melike
Lökçü, Süleyman
Issue Date: 2019
Abstract: Çalışmanın amacı, Türkiye Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin gişe gelirlerini artırmaları için izleyebilecekleri yöntemlerin araştırılması ve gelir yönetimi yöntemlerinden faydalanarak amaca yönelik bir uygulama yapılmasıdır. Ekonomik olarak büyüyen futbol sektöründe, futbol kulüplerinin yaşamını sürdürebilmelerini sağlamak ve rekabet eşitliğini korumak adına finansal fair play adıyla kısıtlayıcı kurallar konulmuştur ve futbol kulüplerinin giderlerini kontrol altına alıp gelirlerini artırmaları daha da fazla önem kazanmıştır. Çalışmada Galatasaray ve Fenerbahçe Futbol Kulüplerinin 2012-2017 yılları arasında kendi stadyumlarında oynadıkları karşılaşmaların doluluk oranlarına etki eden faktörler tekli ve çoklu regresyon modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucu doluluğu yüksek oranda etkileyebilecek faktörlerin bulunamaması nedeniyle, doluluğu değiştirmeden gelirlerin maksimize edilmesi amaçlanarak “Beklenen Marjinal Koltuk Geliri” gelir yönetim modeli uygulanmıştır. Çalışma sonucunda stadyum gelirlerinin yaklaşık %35-40 oranında artırılabileceği ve gelir yönetimi uygulamalarının futbol kulüpleri için faydalı olacağı görülmüştür.
The purpose of this study is to investigate ways to increase gate revenues for football clubs in Turkish Super League and implement a revenue management model to serve this purpose. Continuous financial growth in football came with financial fairplay regulations to assure the sustainability of football clubs and keep a fair competitive market. So it became more important to keep football clubs’ financial structure in order and increase revenues. In this study, fill rates of the home games of Galatasaray and Fenerbahçe Football Clubs during seasons 2012 - 2017 and possible factors that might affect these rates had been analyzed with regression method. As the results couldn’t observe highly significant factors to affect fill rates, a revenue management model - Expected Marginal Seat Revenue has been utilized. Results show that stadium revenues can be increased by 35-40% via revenue management approach.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/364381
https://doi.org10.11616/basbed.v19i51339.610165
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5450
ISSN: 1303-0035
2147-3064
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.