Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5451
Title: TÜRKİYE İÇİN KISA VADELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNİ
Other Titles: SHORT-TERM ELECTRICITY POWER DEMAND FORECASTING FOR TURKEY
Authors: Haliloğlu, Ebru Yüksel
Tutu, Behzat Ecem
Issue Date: 2018
Abstract: Bu makalenin amacı, Türkiye elektrik tüketimini günlük olarak tahminleyen bir model oluşturmaktır. Literatürde elektrik talebi öngörüleri çoğunlukla yıllık frekansta mevcuttur; bu çalışmada farklı olarak günlük frekansta öngörüler yapılmıştır. Ayrıca, modele hem sıcaklığı hem de mevsimselliği modellemek üzere eşik sıcaklık değeri olarak tanımlanan yeni bir değişken dâhil edilmiştir. Tahmin edilen modelde eşik sıcaklık ve zaman kukla değişkenleri bağımsız değişkenler, elektrik tüketimi ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Model kurulurken 2012-2017 yılları arası günlük frekanstaki veriler kullanılmış, Ocak – Nisan 2018 dönemine ait verilerle model test edilmiştir. Gerçekleşen elektrik tüketimi ile tahmin edilen arasındaki aylık ortalama sapma oranları %1,3 ile %1,6 arasında değişmektedir.
The objective of this study is to develop an econometric model that predicts daily electricity demand in Turkey. Although studies forecasting annual electricity demand are available in the literature; this study makes daily predictions. Furthermore, the model introduces a new variable defined as threshold temperature to embed seasonality in the model. The estimated model includes threshold temperature and time dummy as independent variables, and electricity consumption as dependent variable. Electricity demand for January – April 2018 is estimated by using daily data between 2012 and 2017, then compared to actual values. Predicted monthly average values deviate from the actual values by 1.3-1.6%.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/367012
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5451
ISSN: 1305-970X
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.