Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5452
Title: Türkiye Konaklama İstatistiklerine İlişkin Anket Uygulamasının Örnekleme ve Tam Sayım Açısından Değerlendirilmesi
Other Titles: An Evaluation of the Survey Application Related to Turkish Accommodation Statistics from Sampling and Complete Count Point of View
Authors: Erdemir, Cenap
Keywords: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Issue Date: 2005
Abstract: Bu çalışmada T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanmakta olan konaklama istatistiklerinin tam sayım yerine örnekleme yöntemi ile elde edilip edilemeyeceği konusu değerlendirilmiştir. İhtiyaç duyulan istatistiklerin hemen hepsinin tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile elde edilebileceği gösterilmiş ve hata düzeylerine bağlı olarak konaklama istatistikleri konusundaki yetkili karar vericilere dört alternatif örnekleme planları sunulmuştur. Turizm tesislerinin yükünü de azaltacak bu uygulama ile daha güvenilir bilgi almanın mümkün olabileceği de vurgulanmıştır.
In this study, the subject is evaluated whether the accommodation statistics can be obtained by using sampling method instead of complete count; It is shown that almost all required statistics can be obtained by using stratified random sampling method. Depending on reliability and precision level, four alternative sampling plans are proposed to decision makers on accommodation statistics. Besides, the issue is emphasized that the proposed sampling plan will also decrease the working loads of tourism establishments and getting more reliable information will be possible from data.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/85442
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5452
ISSN: 1300-4220
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.