Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarabacak, Zaliha İnci-
dc.contributor.authorKazancı, Metin-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:38Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:38Z-
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2147-8082-
dc.identifier.issn2651-5393-
dc.identifier.urihttps://doi.org10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVME56WXhNUT09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5459-
dc.description.abstractTu?ketim toplumu bag?lamında yenilik tu?rlerinin görsel iletişim aracılıg?ıyla sunumunun, Tu?rkiye’deki dergi reklamlarından c?özu?mlemeler aracılıg?ıyla ortaya konulmasının amac?landıg?ı bu c?alışmada; Capital, Chip, Geo, Lezzet, Marie Claire Tu?rkiye ve Men’s Health dergilerinden incelenen toplam 2020 adet reklam, Hanehalkı Bu?tc?e Anketleri ic?in Amaca Yönelik Tu?ketim Sınıflamasına göre 2’li harcama grupları baz alınarak 12 kategoride sınıflandırılmıştır. 6 kategorideki (gıda ve alkolsu?z ic?ecekler; giyim ve ayakkabı; mobilya, ev aletleri ve ev bakımı; ulaştırma; eg?lence ve ku?ltu?r; c?eşitli mal ve hizmetler) reklamlardan kategoriler arası eşit dag?ılım gözetilerek; yeni, yenilik, yenilikc?ilik, yepyeni kavramlarından en az birini ic?eren toplam 24 adet reklam göstergebilim yöntemi ile c?özu?mlenmiştir. C?özu?mlenen reklamların Oslo kılavuzundaki dört yenilik tu?ru?ne göre sınıflandırması sonucunda ise, reklamlarda u?ru?n yeniliklerine ve pazarlama yeniliklerine yer verildig?i saptanmıştır. İncelenen dönemdeki dergi reklamların %66’lık bölu?mu?nu? yabancı markaların reklamları oluşturmaktadır. Bu reklamlarda c?eşitli mal ve hizmetler kategorisinin reklam sayısı ac?ısından dig?er kategoriler arasında ilk sırada yer aldıg?ı dikkati c?ekmektedir.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of this study it’s aimed to reveal the presentation of innovation types through visual communication in the context of consumption society via analyzing magazine advertisements in Turkey. Totally 2020 advertisements from Capital, Chip, Geo, Lezzet, Marie Claire Tu?rkiye and Men’s Health magazines have been classified into 12 categories according to Classification of Individual Consumption by Purpose – Household Budget Survey. Totally 24 advertisements containing at least one term of “new”, “innovation”, “brand-new”, “innovative” are analyzed via semiotics with regard to equal distribution among six categories (food and non-alcoholic beverages; clothing and footwear; furnishings, household equipment and routine maintenance of the house; transportation; recreation and culture; miscellaneous goods and services). Classification of analyzed advertisements according to four types of innovations in the Oslo Manual, has been determined that advertisements give place to product innovation and marketing innovation. 66% of the magazine ads in the period examined constitute advertisements of foreign brands. It is noteworthy that category of miscellaneous goods and services is ranked first among the other categories in terms of the number of ads it has.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofBeykoz Akademi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRMEen_US
dc.title.alternativePRESENTATION OF THE INNOVATION TYPES IN MAGAZINE ADVERTISEMENTS IN TURKEY THROUGH VISUAL COMMUNICATION: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF CONSUMER SOCIETYen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Visual Communication Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.institutionauthorKarabacak, Zaliha İnci-
dc.identifier.doi10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept06.05. Department of Visual Communication Design-
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.