Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5461
Title: Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi
Other Titles: Turkey’s foreign policy to Africa and the effect of projects which were implemented by Turkish NGOs working on health sector in support of TIKA, to this policy
Authors: Çomak, İhsan
Keywords: Kültürel Çalışmalar
Tarih
Uluslararası İlişkiler
Siyasi Bilimler
Issue Date: 2011
Abstract: Afrika ülkeleri uzun bir dönem Türk dış politikasının gündemine girememiş, uzak ve geri kalmış bir kıta olarak algılanmış iken, 2000’li yılların başından itibaren durum değişmiştir. Bu tarihten itibaren Afrika ülkelerine yönelik diplomatik ve ticari açılımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den Afrika ülkelerine üst ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretlere pek çok Türk işadamı da katılmıştır. Afrika ülkelerinde önce büyükelçilikler bünyesinde ticaret müşavirliklerinin sayısının arttırılmasına, daha sonra ise elçilik olmayan ülkelerde büyükelçilik açılmasına başlanmıştır. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin bölge ülkelerine ticaret hacmi arttığı gibi, bölge ülkelerindeki imajı da güçlenmiştir. Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisi sadece devlet ve iş dünyası ile sınırlı kalmamış, Türk sivil toplum kuruluşları da Afrika ülkelerine yönelmiştir. 2000’li yıllarla birlikte Türk STK’ları çeşitli Afrika ülkelerinde insani yardım projeleri yürütmeye başlamıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de gönüllü Türk doktorları tarafından Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen sağlık yardımlarıdır. Türk doktorları gönüllü olarak Afrika ülkelerinin ücra köşelerine kadar gidip, ücretsiz sağlık taraması ve ameliyatlar gerçekleştirmektedirler. 2006 yılından itibaren Türk doktorlarının bu çabaları TİKA tarafından desteklenmekte ve koordine edilmektedir. Makalede Türkiye’nin son 10 yılda Afrika ülkelerine artan diplomatik ve ticari ilgisi incelenmekte; ayrıca Türk STK’ları tarafından yürütülen ve TİKA tarafından desteklenen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.
African continent has been regarded as a far a way and underdeveloped continent and remained out of range of Turkish foreign policy. But after years 2000’s, this situation has changed. Since than, diplomatic and commercial initiatives have been developed towards African countries. Many high level diplomatic visits made to African countries and many businessmen participated to these visits. First, number of Turkish commercial representatives increased in the Turkish embassies in African countries. Than new embassies opened in some African countries. As a result, Turkey’s image strengthened and trade increased with the African countries. Turkish interest to African countries did not remain limited to diplomacy and commerce. Turkish NGO’s also increased their activities in Africa. Since 2000s, Turkish NGOs began to implement humanitarian aid projects in the different corners of the continent. One of the most important among them is free medical help projects by Turkish volunteer doctors. Volunteer Turkish doctors have been performing free medical consultancy and medical operations in the very remotest corners of the African countries. Since 2006, efforts of Turkish doctors began to be supported and coordinated by TİKA. In the article, increasing Turkish foreign policy and trade relations with African countries are examined. In addition, detailed information will be given about the projects which were implemented by Turkish volunteer doctors and supported by TİKA, in the African countries.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNd01EUXdNQT09
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5461
ISSN: 1300-1604
Appears in Collections:Tarih Bölümü / Department of History
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.