Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAyva, Ayşe Tuğçe-
dc.contributor.authorYılmaz, Ecem-
dc.contributor.authorUlusoy, Ayşe Nehir-
dc.contributor.authorEngin, Selin Salman-
dc.contributor.authorÇıplak, Ayça Özen-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:43Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:43Z-
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn0378-2905-
dc.identifier.issn2459-0150-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/325970-
dc.identifier.urihttps://doi.org10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5478-
dc.description.abstractMevcut çalışmanın amacı üniversite son sınıf öğrencilerinin mezuniyet stresiyle başa çıkma tarzlarının romantik bağlanma boyutları ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştırmaktır. Çalışmaya Ankara ilinden mezuniyetine bir ya da iki akademik dönem kalmış 215 son sınıf üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 123'ü (%57.2) kadın, 78'i (%36.3) erkektir ve örneklemin yaş ortalaması 22.06'dır. Katılımcılar, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II, Fraley, Waller ve Brennan 350) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (Şahin ve Durak 56) sorularını internet üzerinden cevaplamışlardır. Bulgular, bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınması yüksek olan üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası ile ilgili stres yaşadıklarında daha az probleme yönelik/etkili tarzlara ve daha çok duygulara yönelik/etkisiz tarzlara sahip olduklarını göstermiştir. Bu çalışma, son sınıf üniversite öğrencilerinin mezuniyet stresiyle başa çıkma tarzlarının genel örüntüsünü ve bu tarzların bağlanma boyutlarıyla ilişkisini göstererek, hem araştırmacılara, hem de alanda çalışan uzmanlara yardımcı bir kaynak sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of the current study was to investigate the relationship between graduation stress and attachment domains for college seniors. Two hundred and ?fteen university students expecting to graduate in one or two academic semester participated to the study. Out of the participants 123 (57.2%) were female, 78 (36.3%) were male, the mean age of participants was 22.06. Participants answered the questions of Experiences in Close Relationships Questionnaire-Revised (ECR-R; Fraley, Waller and Brennan 350) and Coping Style Scale (Şahin and Durak 56) via web-based database application. The results showed that students having high level of attachment anxiety and attachment avoidance were less likely to have problem focused/effective coping styles, and more likely to have emotion focused/ineffective coping styles when they feel stress related to graduation. This study has provided a helpful resource not only to the researchers but also to the practitioners and experts providing psychological support to university students.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1en_US
dc.title.alternativeTHE RELATIONSHIP BETWEEN ROMANTIC ATTACHMENT AND COPING STYLES FOR GRADUATION STRESS FOR COLLEGE SENIORSen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Psychologyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR
dc.identifier.volume58en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1768en_US
dc.identifier.endpage1787en_US
dc.institutionauthorÖzen Çıplak, Ayça-
dc.identifier.doi10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid325970en_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.