Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5490
Title: Yöneticilere Sunulan Kasideler Üzerinden Osmanlı Edebî Himâye Geleneğinin Seyri
Other Titles: The Progress of the Ottoman Literary Patronage Tradition Based on Qasidas Presented to the Rulers
Authors: İsen Durmuş, Tuba Işınsu
Issue Date: 2020
Abstract: Bu makalede Osmanlı dönemine ait basılı divanlar yanında tez olarak hazırlanmış ve henüz basılmamış metinlerde Osmanlı şairlerinin divanlarında devir yöneticilerine yazılmış olan kasideler üzerinden Osmanlı edebi himaye geleneğinin seyri izlenmektedir. Böyle bir çalışma ile Osmanlı yöneticilerine yazılan övgü şiirlerinin niteliği ve niceliği üzerinden hami olarak varlıkları, şiir piyasasında ne ölçüde gündemde oldukları, hangi isimlerin kendi yöneticilik dönemlerinde hami olarak öne çıktıkları gibi sorular da cevap bulmuş ve bir bütün olarak değerlendirilmiş olmaktadır. Makalede divanlardaki övgü şiirleri üzerinden değerlendirildiğinde yüzyıllara göre farklı oranlar olmakla birlikte sarayın desteğinin ve etkisinin her yüzyılda gündemde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
In this article, we take a closer look at the historical developments in the Ottoman literary patronage trandition based on qasidas written by the Ottoman poets for the administrators of their times. To this end, we make use of published divans in the Ottoman period as well as as of yet unpublished texts that are prepared as theses. This study enables us to answer and provide an overall evaluation of questions such as what the patron status of Ottoman administrators was, how popular they were in the poetry market and which administrators were more active and involved as patrons in their period. We find that, when evaluated on the basis of the poems of praise in divans, the Ottoman court supported and influened such endavours in each and every century despite the proportional changes in its involvement in different centuries.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/412244
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5490
ISSN: 1308-6553
1308-6553
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.