Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/666
Title: Dolar-TL opsiyonlarında zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişki
Other Titles: Relation between implied volatility and realized volatility in USD-TRY options
Authors: Murat, Atılım
Satış, Bengü
Keywords: Vadeli işlemler piyasaları
Türev ürünler
Opsiyonlar
Volatilite
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Satış, B.(2011).Dolar-TL opsiyonlarında zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişki.Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Küreselleşen finans piyasalarının etkisiyle önemi daha iyi anlaşılan vadeli işlemler piyasalarını, türev ürünleri özellikle ülkemizde yakın zamanda işlem görmesi planlanan opsiyon sözleşmeleri hakkında bilgi vermeyi ve türev ürünler ve vadeli işlemler piyasaları ile yakından ilişkili olan zımni ve tarihsel volatilite kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. İlk olarak vadeli işlemler piyasalarının tarihçesine ve türev ürünlere ikinci olarak opsiyon sözleşmelerine ve volatilite kavramına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. Son olarak zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla, Dolar-TL opsiyonlarının volatilite değerleri üzerinde regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında zımni volatilitenin gecikmeli değerlerinin tarihsel volatilitede oluşan değişikliklere; tarihsel volatilitenin gecikmeli değerlerinin de zımni volatilitede oluşan değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This study aims to explain concepts of derivative markets and derivative instruments, specifically option contracts, which are currently being planned to be quoted in Turkey markets, and to explain relation between concepts of implied volatility and realized volatility which are both closely integrated with derivative markets and derivative instruments. First of all history of derivative markets and derivative instruments are explicated, secondly the literature review concerning options and volatility is presented. Lastly, in order to explain relation between implied and relized volatility, regression analyses are conducted on implied and realized volatility values of options in USD-TRY. As a result it is determined that there is a statistically significant relation between implied volatility and realized volatility. Furthermore it is concluded that changes in realized volatility is caused by lagged values of implied volatility and changes in implied volatility is caused by lagged values of realized volatility. Keywords: Derivative markets, derivative instrument, options, volatility.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/666
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302817 (2).pdfBengü Satış_tez791.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.