Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/739
Title: The effects of hydraulic calcium silicate containing endodontic materials on oxidative stress in erythrocytes and liver
Other Titles: Hidrolik kalsiyum silikat içerikli endodontik materyallerin eritrositler ve karaciğerdeki oksidatif stres üzerindeki etkileri
Authors: Demirkaya, Kadriye
Can Demirdöğen, Birsen
Torun, Zeynep Öncel
Erdem, Onur
Tunca, Yaşar Meriç
Keywords: Catalase
Dental cement
Mineral trioxide aggregate
Oxidative stress
TBARS
Oksidatif stres
Mineral trioksit agregat
Diş simanı
Katalaz
Issue Date: 1-Jun-2018
Publisher: Turkish Biochemistry Society
Türk Biyokimya Derneği
Source: Demirkaya, K., Demirdöğen, B. C., Torun, Z. Ö., Erdem, O., & Tunca, Y. M. (2017). The effects of hydraulic calcium silicate containing endodontic materials on oxidative stress in erythrocytes and liver. Turkish Journal of Biochemistry, 43(3), 333-341.
Abstract: Objective: The aim of this study was to evaluate the effects of hydraulic calcium silicate endodontic cements, MTA Angelus, MTA Fillapex, and Theracal LC, on erythrocyte and liver oxidative stress parameters of rats. Methods: Right upper incisor of each rat was extracted and polyethylene tubes containing the dental cements, or left empty for the control group, were inserted into the extraction socket. Blood and liver samples of each animal were obtained after 7, 30, or 60 days. Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) levels and catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GPx) activities were determined by spectrophotometry. Results: Erythrocyte and liver TBARS levels, and CAT and SOD enzymatic activities were significantly increased in dental cement applied groups compared with controls on day 7. The highest erythrocyte and liver TBARS concentrations were observed in the MTA Angelus group on day 7 of exposure. On day 30, erythrocyte CAT activity remained markedly high, but the other parameters returned to almost normal levels. On day 60, all parameters were similar between the control and the experimental groups. Conclusions: This is the first study to show that TBARS levels and antioxidant enzyme activities are transiently increased as a result of dental cement application.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hidrolik kalsiyum silikat içerikli endodontik simanların (MTA Angelus, MTA Fillapex ve Theracal LC), sıçanların eritrositlerinde ve karaciğerlerindeki oksidatif stres parametreleri üzerine etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Her sıçanın sağ üst kesici dişi çekildi; diş simanlarını içeren ya da kontrol grubu için boş bırakılan iki ucu açık polietilen tüpler diş çekim soketine yerleştirildi. Her hayvanın kan ve karaciğer örnekleri 7, 30 veya 60 gün sonra elde edildi. Tiobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS) seviyeleri ve katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri spektrofotometri ile belirlendi. Bulgular: Eritrosit ve karaciğer TBARS seviyeleri ve CAT ve SOD enzim aktiviteleri 7. günde diş simanı uygulanmış gruplarda kontrollere kıyasla anlamlı şekilde artmıştı. En yüksek eritrosit ve karaciğer TBARS konsantrasyonları, maruziyetin 7. gününde MTA Angelus grubunda gözlendi. 30. günde, eritrosit CAT aktivitesi belirgin olarak yüksek kaldı, ancak diğer parametreler neredeyse normal seviyelere döndü. 60. günde, tüm parametreler kontrol grubu ile deney grupları arasında benzerdi. Sonuç: Bu, TBARS düzeyleri ve antioksidan enzim aktivitelerinin, diş simanı uygulamasının bir sonucu olarak geçici olarak arttığını gösteren ilk çalışmadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/309304
https://doi.org/10.1515/tjb-2016-0263
https://hdl.handle.net/20.500.11851/739
ISSN: 0250-4685
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A3 (dental TJB).pdfFull text1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Dec 29, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Feb 4, 2023

Page view(s)

32
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.