Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7875
Title: Josephson-cmos hibrit bellek sistemleri için tek akıkuantum tabanlı bellek kontrol birimi tasarımı ve gerçeklenmesi
Other Titles: Design and implementation of a single flux quantum based memory controller for josephson-cmos hybrid memory
Authors: Bozbey, Ali
Demirhan, Seda
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Demirhan, Seda. (2019). Josephson-cmos hibrit bellek sistemleri için tek akıkuantum tabanlı bellek kontrol birimi tasarımı ve gerçeklenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: Tek Akı Kuantum (Single Flux Quantum, SFQ) dijital devreleri, düşük güç tüketimi ile yüksek frekansta çalışma olanağı sunduğu için CMOS entegre devrelerine alternatif olarak geliştirilmiştir. Ancak SFQ devrelerinin düşük entegrasyon yoğunluğu ve düşük sürüş kabiliyeti nedeniyle, sadece SFQ devreleri kullanılarak geniş çaplı hafızaları gerçekleştirmek zordur. Yüksek hızlı, düşük güç tüketimli SFQ devrelerini ve yüksek yoğunluklu CMOS hafızalarını hibritleyen Josephson-CMOS hibrit bellek, RSFQ dijital sistemlerindeki büyük ölçekli bellek sorununa bir çözüm olarak sunulmuştur. Bu çalışmada, Josephson-CMOS hibrit bellek sistemleri için 10 GHz saat frekansına kadar çalışabilen SFQ tabanlı bellek kontrol birimi tasarlanmıştır. Bellek kontrol birimi, SFQ devresi ile SRAM modülü arasında CMOS/SFQ arayüzü olarak görev yapar ve SRAM okuma ve yazma işlemleri için gereken dalga formlarını oluşturur. Devre 4 bit veri ve 2 bit adres hatlarına sahiptir. Ancak, tasarım daha büyük belleklere ölçeklenebilir. Tasarlanan devreler, AIST-STP2 standart üretim süreci ile üretilerek devrelerin çalışması doğrulanmıştır.
Single Flux Quantum (SFQ) digital circuits which are capable of high-speed operation with low-power consumption have been developed as an alternative to CMOS integrated circuits. Unfortunately, because of the low integration density and low driving capability of SFQ circuits, realizing large-scale memories by using only SFQ circuits is still a challenge. Josephson-CMOS hybrid memory hybridizing high-speed, low power SFQ circuits and high-density CMOS memories is already proposed as a solution to the large-scale memory problem in RSFQ digital systems. In this study, an SFQ based memory control unit which works up to 10 GHz clock frequencies is designed for Josephson-CMOS hybrid memory systems. The memory controller acts as a CMOS/SFQ interface between the SFQ circuit and SRAM module and generates the required waveforms for SRAM read and write operations. The circuit has 4-bit data and 2- bit address lines. However, the design is scalable to larger memories. The designed circuits have been fabricated with AIST-STP2 standard production process and operations of the circuits are verified.
Description: YÖK Tez No: 577197
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmRmHM9yXTK4pJd9ffnWmOj2MO4Iq-MUkgk7zfuPiObbW
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7875
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
577197.pdf7.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

10
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.