Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7881
Title: Yazılım tanımlı ağ sistemlerinde eş zamanlı çoklu katmanlı video akışlarında kalite eniyileme
Other Titles: Joint multipath flow and layer allocation for scalable video streaming
Authors: Demirtaş, Ali Murat
Ergiz, Yamaç
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Ergiz, Yamaç. (2021). Yazılım tanımlı ağ sistemlerinde eş zamanlı çoklu katmanlı video akışlarında kalite eniyileme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: Önümüzdeki yıllarda olası internet kullanım alışkanlıkları üzerine yapılan incelemelerde, internet kullanımında artış olacağını ve bu artışa bağlı olarak daha etkili çözümler üretmek gerekeceğini öngörülmüştür. Son yıllarda önem kazanan yazılım tanımlı ağlar (SDN) tabanlı sistemlerle, paket yönlendirme ve kaynak kullanımı konularında etkili bir merkezi kontrol imkanı sağlanmıştır. Bu çalışmada, SDN sisteminde ölçeklendirilebilir videoları iletmek için jitter ve gecikme kısıtlarını dikkate alan eş zamanlı bant genişliği ve çoklu yol paket yönlendirme eniyileme problemi tanımlanmış ve çözülmüştür. Önerilen çözümün uygulanma maliyeti dolayısıya SDN denetleyicisinde düşük maliyetle hayata geçirilebilecek sezgisel bir algoritma geliştirilmiştir. Problemin iki farklı yapılandırma ile benzetim ve emülasyonları yapılmıştır. Yapılan nicel değerlendirmeler sonucunda her iki yapılandırmada önerdiğimiz sistem modelinin, kendisiyle karşılaştırmalı yapılan algoritmalardan daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Mininet'te gerçekleştirilen emülasyonlarla, elde edilen kuramsal sonuçların doğrulaması yapılmıştır.
Projections estimating future online traffic reveal that better techniques are required to meet the expected demand. An emerging network paradigm, software defined networking (SDN) provides effective central management in routing and resource management. In this article, we define and solve a jointly optimal bandwidth allocation and multipath routing problem for SDN based delay/jitter constrained transmission of scalable videos. We also develop a heuristic approach that can easily be implemented in an SDN controller. Two different configurations of the problem are simulated. Numerical evaluations show that proposed multipath routing solutions provide considerable improvement in both configurations when compared to benchmark algorithms. Mininet emulation results also agree with the theoretical results.
Description: YÖK Tez No: 673182
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEArOaMhS-P3VtLrq5tguI5Irq-glKsYhLTv2JtTWCpxNU
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7881
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
673182.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

22
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.