Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7911
Title: Chevron tipi contalı-plakalı ısı değiştirgeçlerinin ısıl ve hidrolik karakteristiklerinin belirlenmesi ve düzgün olmayan akış dağılımının incelenmesi
Other Titles: Investigation of thermal and hydraulic characteristics and flow maldistribution for chevron type gasketed-plate heat exchangers
Authors: Kakaç, Sadık
Aradağ, Selin
Gülenoğlu, Çağın
Keywords: Enerji
Energy ; Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering ; Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Gülenoğlu, Çağın. (2013). Chevron tipi contalı-plakalı ısı değiştirgeçlerinin ısıl ve hidrolik karakteristiklerinin belirlenmesi ve düzgün olmayan akış dağılımının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: Isı değiştirgeçleri, teknoloji tarihinin başından bu yana, enerji dönüşüm sistemlerinde kullanılan en önemli elemanlardan biridir. Farklı sıcaklığa sahip iki ya da daha fazla akışkan arasında ısı formunda enerji değişimini sağlarlar. Soğutma ve ısıtma sistemleri dahilinde geniş bir kullanım yelpazesine sahiptirler; iklimlendirme sistemleri, atık ısı geri kazanımı, nükleer reaktörler, güç santralleri, kimya, ziraat, besin, tekstil endüstrileri gibi büyük ölçekli sistemlerden elektronik sistemlerde soğutma işlevi gibi mikro ölçekli sistemlere kadar pek çok alanda kullanılırlar. Bu doğrultuda TOBB ETÜ bünyesinde kurulan deney düzeneği kullanılarak üç farklı geometriye sahip chevron tipi contalı-plakalı ısı değiştireci ile farklı sıcaklık, debi, plaka sayısı kullanılarak deneyler yürütülmüş, çalışma sonucunda plaka karakteristikeri ve plaka sayısına bağlı akış yanlış dağılımı miktarı bulunmuştur. Deneyler, 2.3 ile 6.4 arasında değişen Prandtl sayısı ve 300 ile 5000 arasında değişen Reynolds sayısı aralığında gerçekleştirilmiştir. Kurulu deney düzeneğinin, en fazla 5000 civarında Reynolds sayısına çıkabilecek kapasiteye sahip olduğu tespit edilmiştir. 3 farklı geometride chevron tipi contalı-plakalı ısı değiştirgeci için de ısıl ve hidrolik karakteristikleri veren korelasyonlar bulunmuş, karşılaştırmaları yapılmıştır. Buna ek olarak plaka sayısına bağımlı akış yanlış dağılımı incelenmiştir.
Heat exchangers are one of the the most important elements that have been used for energy conversion systems since the begining of the history of thechnology. They provide enery transfer, in the form of heat, between two or more fluid having different temperatures. Heat exchangers have a wide range of application area within the cooling and heating systems; used in many fields from large-scale systems like air conditioning systems, waste heat recovery, nuclear reactors, power plants, chemical, agriculture, food and textile industries, and micro-scale systems such as electronics cooling. Thus, an experimental set-up, that has been established in TOBB ETU, is used for determining thermal-hydraulic performances and flow maldistribution of three different chevron type gasketed-plate heat exchangers having different geometries for various temperatures, number of plates and flow rates. Experiments are conducted within the range of Reynolds number 300 to 5000 and Prandtl number, 2.3 to 6.4. It is determined that, within the capacity of experimental set-up, maximum Reynolds number that can be reached is about 5000. Correlations for both hydraulic and thermal characteristics for three different chevron type gasketed-plate heat exchanger have been developed. In addition, flow mal-distribution depending on number of plates is investigated.
Description: YÖK Tez No: 346520
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52uMojpVfDbbRe7NWumI4Gffpau6NfxWht-UUqPJhGmcw
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7911
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
346520.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

4
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.