Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7932
Title: Likiditenin hisse senedi fiyatlarına etkisi
Other Titles: The effect of liquidity on the asset prices
Authors: Merdan, Hüseyin
Çakmak, Hatice
Keywords: Matematik
Mathematics
Hisse senedi fiyatlaması için adi diferansiyel denklem
dinamik sistemlerle matematiksel finans yaklaşımı
hisse senedi fiyatlama teorisi
likidite
hisse senedi akışı
Ordinary differential for asset pricing
dynamical system approach to mathematical finance
asset pricing theory
liquidity
asset flow
Issue Date: 2010
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Çakmak, Hatice. (2010). Likiditenin hisse senedi fiyatlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı
Abstract: Bu tezde piyasadaki yüksek ya da düşük likiditenin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi adi diferansiyel denklemlerden oluşan bir diferansiyel denklem sistemi türetilerek çalışılmıştır ve bu tez çalışması Caginalp ve Merdan tarafından 2007' de yayınlanan çalışmalarındaki modelin bir genişletmesidir. Bu model iki yatırımcı grup ve tek hisse senedi ihtiva eden bir finansal piyasayı göz önüne almaktadır. Bu tez çalışmasının amacı ise aynı finansal piyasa modelinde fiyatın yönü ve değere dayalı yatırımcı stratejisinin yanında likiditeye dayalı yatırımcı stratejisinin de hisse senedi fiyatlarına etkisini gözlemektir. Hisse senedi fiyatının zaman içindeki gelişimi her iki model için aynı örnek çalışılarak nümerik simülasyonlarla karşılaştırılmıştır.
In this thesis the effect of the high/low liquidity in the market on the asset prices is studied by deriving a system of ordinary differential equations. The model is an extension of the model introduced by Caginalp and Merdan for the system which involves a single asset traded by two groups. The aim of this model is to determine the effect of the investment strategies to the asset prices. These strategies are based on not only trend and discount but also liquidity value. The time evolution of the asset price is compared by both models for the same example by numerical simulations.
Description: YÖK Tez No: 289973
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXq5ZDwAP-BShHKQCHy9kMM5rtliLxkYlyZnjr6xRAmF-
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7932
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.