Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8208
Title: Erkek Meme Lezyonlarının Patolojisi: Vaka Serisi ve Literatür Tarama
Other Titles: Pathology of Male Breast Lesions: Case Series and Literature Review
Authors: Çelepli, Pınar
Çelepli, Salih
Bıgat, İrem
Hücümenoğlu, Sema
Issue Date: 2021
Abstract: Amaç: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanserdir. Erkek memekanserleri nadir görülür ve tüm meme kanserlerinin %1’den azını oluşturur. Nadir olması nedeniyleçok az çalışma vardır ve spesifik erkek standart protokolü yapılamamıştır. Erkek meme kanserleri ileilgili güncel tedavi yaklaşımı ve prognostik faktörler meme kanserli kadınlara yapılan çalışmalardançıkarılmıştır. Erkeklerde meme kanserleri daha ileri yaşta ve tanı anında ileri evrede saptanmaktadır.Bu çalışmada amaç erkeklerde saptanan meme lezyonlarının profilini çıkarmak, kanserli olgularıklinik ve patolojik olarak değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, jinekomasti ve meme karsinom vakalarını da içeren erkekmeme lezyonlarını retrospektif olarak inceleyerek 5 yıllık deneyimimizi sunuyoruz.Bulgular: Hastanemiz Ocak 2015-Ocak 2020 tarihleri arasında retrospektif olarak; 6 invazivkarsinom, 1 intraduktal papillom, 3 pilomatriksoma, 1 lipomatozis ve 32 jinekomasti olmak üzeretoplam 43 erkek meme lezyonu tespit ettik. Malign lezyonlar 4- 8. dekadlarda görüldü. Malignlezyonlar Grade II ve Grade III olarak izlendi. Tümör boyutu en küçük 1,1cm en büyük 3,0 cm olaraktespit edildi. Her bir vakada farklı düzeyde hormon reseptör ekspresyonu izlendi.Sonuç: Erkek meme tümörleri sıklıkla jinekomasti gibi benign hastalıklar ile karışabildiği için, hastave hekimler tarafından göz ardı edilebilir. Bu yüzden tanı konduğu anda ileri evreye ulaşan memetümörleri ile karşımıza çıkabildiği için daha dikkatli yaklaşım gerekmektedir. Erkeklerde tespit edilenlezyonların çoğu benign olmasına karşın ileri yaşta memede ele gelen kitle varlığında malignite önplanda düşünülmelidir
Objective: Breast cancer is the most common cancer that causes death in women. Male breast cancers are rare and make up less than 1% of all breast cancers. Therefore, there are very few studies and no specific male standard protocol has been made. The current treatment approach and prognostic factors for male breast cancers have been removed from studies on women with breast cancer. In men, breast cancers are detected at an advanced age and at an advanced stage. Purpose of this study is to profile breast lesions detected in men and to evaluate cancer cases clinically and pathologically. Material and Methods: We present our 5-year experience by retrospectively examining male breast lesions including cases of gynecomastia and breast carcinoma. Results: Retrospectively between January 2015-January 2020 in our hospital; we detected 43 male breast lesions, including 6 invasive carcinomas, 1 intraductal papilloma, 3 pilomatrixoma, 1 lipomatosis and 32 gynecomastia. Malignant lesions were seen in the 4-8th decades. Malignant lesions were Grade II and Grade III. Tumour size was determined as the smallest 1.1 cm and the largest 3.0 cm. Different levels of hormone receptor expression were observed in each case. Conclusion: Since male breast tumours can often be confused with benign diseases, they can be ignored. Therefore, a more careful approach is required since it can be encountered with breast tumours that reach advanced stage during diagnosis. Although most of the lesions detected in men are benign, malignancy should be considered at the forefront in the presence of a mass in the breast at an advanced age
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/436780
https://doi.org/10.53394/akd.959029
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8208
ISSN: 1300-1779
2687-2781
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.