Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8245
Title: Yeni İn Vitro Deri Doku Modelleri ve Deri İkameleri
Other Titles: New In Vitro Skin Tissue Models and Skin Substitutes
Authors: Erkan, Sena
Erdemli Köse, Selinay Başak
Sabuncuoğlu, Suna
Erkekoğlu, Pınar
Issue Date: 2021
Abstract: Deri; tüm mekanik hasarlara, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanlara karşı vücudun koruyucu kalkanı olup, insan vücudunda termoregülasyon ve sıvı elektrolit dengesinin korunması da dâhil birçok hayati işlevin sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. İnsan derisinin koruyucu özelliği oldukça yüksektir. Yanıklar, diyabetik ayak ülserleri, travmalara bağlı yaralanmalar ya da doğuştan gelen deride hasar ve nekrozlara sebep olan anomaliler, sonradan oluşan patolojiler deri bütünlüğünün bozulmasına yol açarak bu önemli fonksiyonların ve vücudun ilk savunma hattının sekteye uğramasına neden olabilirler. Sağlıklı deri, bazal membranda bulunan rejenerasyon yeteneğine sahiptir ve proliferatif kök hücreler aracılığıyla epidermis hasarını yenileme yeteneğine sahiptir. Ancak daha derin yaralanmalarda bu yenilenme gerçekleşemez. Derinin, doğal işlevini ve yapısını sürdürebilmesi için derinin bütünlüğünün sağlanması gereklidir ve bu amaçla günümüzde çok çeşitli deri ikameleri geliştirilmektedir. Doku mühendisliğindeki gelişmelerle, birçok doku modellemesi yapılmakta, çeşitli ilaç ve ksenobiyotiklerin dermal toksisitelerinin belirlenmesinde bu modeller kullanmaktadır. Bu sayede in vivo testlerde kullanılacak deney hayvanlarısayısının azalması da mümkün olmaktadır. Ayrıca bu doku modelleri sayesinde deride etnik özelliklerin değerlendirilmesi, deri hassasiyeti, alerjik reaksiyonlar, deri kanserleri, yaşlanma, deri mikrobiyotasının incelenmesi gibi pek çok konuda araştırmalar yapılabilmektedir. Bu derlemede, eski ve yeni doku modelleri, bu doku modellerinin avantajları, dezavantajları, deri ikameleri, kullanım alanları ve olası istenmeyen etkileri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
The skin is the body's protective shield against me?chanical injuries, physical chemical, and biological agents; plays an important role in maintenance many vital functions in the human body, including thermoregulation and fluid-electrolyte balance. Protective characteristics of human skin are very high. Different factors such as burns, diabetic foot ulcers, traumatic injuries or congenital anomalies causing skin damage/necrosis or secondary pathologies may cause dis?ruption of skin integrity and interruption of these important functions and the body's first line of defense. Healthy skin has ability to regen?erate epidermis damage through proliferative stem cells and it has re?generation ability located in basal membrane. However, this regeneration cannot occur in deeper injuries. For maintaining its nat?ural function and structure, it is necessary to provide integrity of the skin. For this purpose, wide variety of skin substitutes are currently being developed. With advances in tissue engineering, many tissue?modeling studies are performed and these models are used to deter?mine dermal toxicities of various drugs/xenobiotics. In this way, it is possible to reduce number of experimental animals for in vivo tests. In addition, thanks to these tissue models, several research can be car?ried out on many subjects such as evaluation of ethnic characteristics of skin, skin sensitivity, allergic reactions, skin cancers, aging, and ex?amination of skin microbiota. In this review, we aim to give informa?tion about old and new tissue models, advantages and disadvantages of tissue models, skin substitutes, their utilization, and possible unwanted effects.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/461414
https://doi.org/10.5336/pharmsci.2020-78670
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8245
ISSN: 2146-944X
2630-5569
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.