Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/825
Title: Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Mahkemece Verilecek Karar
Other Titles: The Decision Ruled by the Court about Action of Debt That Sued before the Conditions Occurred
Authors: Aslan, Kudret
Akyol Aslan, Leyla
Kiraz, Taylan Özgür
27833
Issue Date: 2014
Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Source: Aslan, K., Akyol Aslan, L., Kiraz, T. Ö.(2014).Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Mahkemece Verilecek Karar.Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2004), 975-1024.
Abstract: Belirsiz alacak davası hukukumuzda ilk kez 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107 nci maddesinde, belirsiz alacak davası açılmasının koşulları belirlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinin3 üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen, hem bu davanın koşulları hakkında hem de koşulları oluşmadan açılması halinde mahkemece nasıl bir karar verilmesi gerektiği noktasında, doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu nedenle, çalışmamızda öncelikle belirsiz alacak davasının koşulları4 hakkında genel bir açıklama yapılacak, bundan sonra koşulları oluşmadan bu davanın açılması halinde mahkemece nasıl bir karar verilmesi gerektiği sorunu ele alınacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/185916
http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/ASLAN-AKYOL-K%C4%B0RAZ.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/825
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.