Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8416
Title: Zaman skalaları üzerinde istatistiksel yakınsaklık ve karakterizasyonları
Other Titles: Statistical convergence on time scales
Authors: Duman, Oktay
Turan, Ceylan
Keywords: Time scale
Statistical convergence
Zaman skalası
İstatistiksel yakınsaklık
Issue Date: 2012
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı
Abstract: In this thesis, we investigate the statistical convergence of real-valued and ?-measurable functions defined on time scales and we obtain some characterizations for this convergence method. Our results obtained in this study not only includethe previous statistical convergence methods in the literature but also enable some aplication areas for various new methods.This thesis consists of four chapters. The first chapter is devoted to the introduction. In the second chapter, we recall some basic denitions and theorems regarding the theory of time scales and statistical convergence. In the thirdchapter that includes our original results, we construct the statistical convergence of a function defined on a time scale and investigate under which conditions this convergence holds. In the last chapter, we discuss the outputs of the thesis andthe future projects improving this topic.
Bu tezde, zaman skalaları üzerinde tanımlanan reel değerli ve ?-ölçülebilir fonksiyonların istatistiksel yakınsaklığı kavramı incelenmiş ve bu yakınsaklık metodu için çeşitli karakterizasyonlar elde edilmiştir. Bu çalışmada elde ettiğimizsonuçlar literatürde var olan istatistiksel yakınsaklık metotlarını içermenin yanı sıra, bir çok yeni metot için de uygulama alanı oluşturmaktadır.Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde zaman skalası teorisine ve istatistiksel yakınsaklığa ilişkin temel tanımve teoremlere yer verilmiştir. Orjinal sonuçlarımızın bulunduğu üçüncü bölümde, bir zaman skalası üzerinde tanımlanan fonksiyonun istatistiksel yakınsaklığı inşaedilmiş ve hangi koşullar altnda bu yakınsamanın gerçeklendiği araştırılmıştır.Son bölümde ise bu tezden elde edilen çıktılara ve gelecekte konuyla ilgili dahanelerin yapılabileceğine değinilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8416
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.