Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8467
Title: İkinci basamaktan indirgeme dizileri ile Hessenberg determinantların karakterizasyonu
Other Titles: Characterization of Hessenberg determinants with second order recurrence relations
Authors: Kılıç, Emrah
Yalçın, Menşur Tuğba
Keywords: Diziler = Sequences, Doğrusal cebir = Linear algebra,Hessenberg determinant,Hessenberg matris<br _mce_bogus="1">
Research Subject Categories
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Matematik Anabilim Dalı
Source: Yalçın,Menşur Tuğba.(2009).İkinci basamaktan indirgeme dizileri ile Hessenberg determinantların karakterizasyonu.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,Ankara.
Abstract: Bu çalışmada genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas sayı dizileri ile n boyutlu çeşitli Hessenberg matrislerin determinantları arasındaki bazı yeni ilişkiler verildi. Ayrıca pozitif bir k tamsayısı için, genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas dizilerinin k-ardışık terimleri göz önüne alınarak n boyutlu çeşitli Hessenberg ve üç bant matrislerin determinantları ile aralarındaki ilişkiler elde edildi.Anahtar Kelimeler: Hessenberg matris, Hessenberg determinant, genelleştirilmiş Fibonacci sayıları, genelleştirilmiş Lucas sayıları In this study, some relations between the generalized Fibonacci, Lucas numbers and determinants of some n dimensional Hessenberg matrices were given. Also for a positive integer k, k-consecutive terms of the generalized Fibonacci, Lucas sequences were considered and their relations with determinants of Hessenberg and tridiagonal matrices were obtained.Keywords: Hessenberg matrix, Hessenberg determinant, generalized Fibonacci numbers, generalized Lucas numbers
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8467
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.