Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8563
Title: Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı Ve Şeyhliği Üzerine “Palimsestvari” Bir Okuma
Other Titles: A Palimpsestuous Reading On Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı Ve Şeyhliği
Authors: Çetin Yıldırım, Saadet
Issue Date: 2021
Source: Çeti?n, S. (2021). Ali Nizamî Beyin alafrangalığı ve şeyhliği üzerine “palimsestvari” bir okuma. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 13(25), 53–90. https://doi.org/10.26517/ytea.465
Abstract: 1952 yılında kitap olarak yayımlanan Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği, Abdülhak Şinasi Hisar’ın üçüncü romanıdır. Roman, kitap hâlindeki yayınından önce 1936 yılında kısa bir hikâye ve 1950’de tefrika olarak iki defa daha yayımlanmıştır. Makalede bu üç versiyondan yola çıkılarak Abdülhak Şinasi’nin hikâyeyi bu tekrar tekrar yazma süreci ele alınmaktadır. Bu incelemede, bir parşömenin katmanlı okunması anlamına gelen palimspsest kavramından faydalanılmıştır. Bir parşömenin tekrar tekrar yazılıp kullanıl ması ve bu yazıların iç içe geçmesi gibi, Hisar’ın üç yazımı da içerik ve üslup bakımın dan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Buradan Abdülhak Şinasi Hisar’ın sanatçılığı, yazış tarzı hakkında tespit ve yorumlara ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Published as a book in 1952, Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği is Abdülhak Şina si Hisar’s third novel. Before its publication in book form, the novel was published twice as a short story in 1936 and a serial in 1950. Based on these three versions, the article deals with Abdülhak Şinasi’s process of writing the story over and over again. In this study, the concept of palimpsest, which means the layered reading of a parchment, is used. Like the repeated use of a parchment and the intertwining of these writings, the three writings of Hisar have been examined comparatively in terms of content and style. From here, it is tried to reach determinations and comments about the artist and writing style of Abdülhak Şinasi Hisar.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/491924
https://doi.org/10.26517/ytea.465
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8563
ISSN: 1308-8203
2548-0472
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.