Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBayırlı, İsa Kerem-
dc.date.accessioned2022-07-30T16:41:45Z-
dc.date.available2022-07-30T16:41:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationBayırlı, İ. K. (2020). Niceleyicilerle İlgili Bir Anlam Genellemesi. Dil Araştırmaları, 14(27), 111-119.en_US
dc.identifier.issn1307-7821-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/467524-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8566-
dc.description.abstractBu yazıda doğal dilde anlamın matematiksel analizinin mümkün kıldığı bir genellemeyi betimleyeceğiz. Anlambilimsel modellemenin neyi içerdiğinden kısaca bahsedip doğal dil niceleyicilerinin (“her”, “hiç”, “çoğu” vs.) anlamsal özelliklerine odaklanacağız. Ne anlama gelmesi gerektiğini çok iyi bildiğimiz bazı niceleyicileri hiçbir doğal dilde bulamadığımızı göreceğiz. Bu gözlemi anlamaya çalışırken bir niceleyicinin doğal dile ait olup olamayacağını belirleyen bir genelleme (Muhafazakârlık Genellemesi) ile karşılaşacağız. Bu genellemeye göre doğal dil niceleyicileri birtakım matematiksel ilişkileri göstermek zorundadır. Ortaya çıkan genel resim, matematiksel yapıların doğal dilin analizinde kritik önemde olduğudur.en_US
dc.description.abstractIn this paper, we describe a generalization whose formal statement is made possible by the mathematical analysis of natural language meaning. After briefly mentioning how meaning in natural languages can be formalized, we focus on the semantic properties of determiners (“every”, “no”, “most” etc.). Some determiners whose denotations are formally quite explicit are not observed in any of the natural languages that have been studied (thus far). It has been suggested that there are some generalizations that regulate what kind of determiners can exist in a natural language. That is, a determiner must exhibit various mathematical properties for it to be in the functional lexicon of a natural language. The picture that emerges out of this discussion is one in which mathematical structures are of supreme importance in the analysis of natural languages.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDil Araştırmalarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleNiceleyicilerle İlgili Bir Anlam Genellemesien_US
dc.title.alternativeA Semantic Generalization Over Determinersnen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.institutionauthorBayırlı, İsa Kerem-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid467524en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept07.05. Department of Turkish Literature-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.