Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8577
Title: Türk Hukukunda “Geçici Kanun” Ve “Geçici Madde” Kavramları Üzerine
Other Titles: On the Concepts of “Provisional Law” and “Provisional Article” in Turkish Law
Authors: İba, Şeref
Bakırcı, Fahri
Issue Date: 2021
Source: Şeref, İ. B. A., & Bakırcı, F. (2021). Türk Hukukunda “Geçici Kanun” Ve “Geçici Madde” Kavramları Üzerine. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (17), 271-302.
Abstract: Geçici kanunlar ve geçici maddeler kanun yapım tekniğinin en çetrefi lli sorun alanlarından birisidir. Temel hak ve özgürlükler, kazanılmış haklar, toplumsal barış, mağduriyetlerin giderilmesinde çok önemli işlevleri olan geçici maddelere uygulama aşamasında gereken özen gösterilmemekte ve geçici madde olarak düzenlenmesi gereken hususlar normal madde, normal madde olarak düzenlenmesi gereken hususlar geçici madde olarak düzenlenmektedir. Öte yandan geçici maddelerin görüşme yönteminin diğerlerinden farklılaştırılması, geçici maddelerle getirilen önemli düzenlemelerin yeterince müzakere edilmemesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu tür sonuçların önüne geçmek için geçici madde ile ilgili tanımlama, ayrıştırmaların yapılması ve standartların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu makale bu tür bir çabanın ürünüdür.
Provisional laws and articles are one of the most complicated problematic areas of law-making technique. Although these articles have vital importance concerning fundamental rights and freedoms, vested rights, social peace, and the elimination of grievances of the people, they are not given due care during the implementation phase. Sometimes the issues that need to be regulated by provisional articles are regulated by ordinary articles and those that need to be regulated by ordinary articles by temporary articles. On the other hand, the fact that to negotiate the provisional articles by using a diff erent method from the other articles creates some important problems. This diff erence in the negotiation method may result in insuffi cient debate of the provisional articles, which regulate very important issues in respect of human rights and freedoms. In order to prevent such consequences, it is necessary to defi ne, separate, and develop standards regarding the provisional articles. This study is devoted to such standardization and defi nition of the concept.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/489803
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8577
ISSN: 2147-8376
2149-7966
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.