Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8589
Title: Good Forecasting Or Information Leakage Explaining Market Behavior Prior To The Announcement Of Sovereign Rating Downgrades: Evidence From Turkey
Other Titles: Ülke Kredi Derecelendirme Notlarının Düşürülmesine İlişkin Duyurular Öncesinde Piyasanın Davranışını İyi Tahmin Mi Bilgi Sızıntısı Mı Açıklıyor: Türkiye Örneği
Authors: Kılıç, Saim
Alp, Ali
Delikanlı, İhsan Uğur
Issue Date: 2020
Source: Kılıç, S., Ali, A. L. P., & Delikanlı, İ. U. (2020). Good forecasting or information leakage explaining market behavior prior to the announcement of sovereign rating downgrades: Evidence from Turkey. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42(2), 327-339.
Abstract: This paper aims to empirically test the impact of Turkey’s sovereign credit rating downgrades by threemajor credit rating agencies on the Borsa İstanbul equity market prior to the official announcement,and to ascertain whether any significant impact found is due to market players’ accurate forecasting orinformation leakages. In this paper, the effects of nine downgrade announcements between 2016 and 2018are analyzed using the Event Study method. In eight of the nine events, statistically significant negativecumulative abnormal returns were estimated during the five trading days before the announcement.Evidence suggests that three of the eight events reflected information leakage to the market, and fiveindicated sound forecasting by market players alongside some information leakage. These results revealthat it is necessary to take preventive measures against information leakage before the announcement ofthe ratings assessments.
Bu çalışmada, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye için yaptığı aşağı yönlü kredi not değişikliği duyurularının duyuru öncesindeki dönemde Borsa İstanbul pay piyasasına etkisi incelenmiş;eğer önemli bir etki varsa, bu etkinin piyasa oyuncularının notu iyi tahmin etmelerinden mi yoksa piyasaya önceden bilgi sızmasından mı kaynaklandığı ampirik olarak test edilmiştir. Bu amaçla, 2016- 2018 döneminde 9 ayrı tarihteki not düşürme duyurusunun etkisi Olay Çalışması yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, not düşüşlerinin olduğu 9 tarihin 8’inde, not duyurusu öncesindeki beş işlem gününde istatistiksel olarak anlamlı negatif kümülatif anormal getiriler tahmin edilmiştir. Duyurular öncesinde negatif kümülatif anormal getiriler tespit edilen söz konusu 8 not açıklamasının 3’ünde bilgi sızıntısı olduğuna, 5’inde ise piyasanın not tahminini iyi yaptığına ancak belli bir dereceye kadar piyasaya önceden bilgi de sızmış olabileceğine dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, not duyuruları öncesinde bilgi sızıntısına karşı önleyici tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/457728
https://doi.org/10.14780/muiibd.854499
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8589
ISSN: 2149-1844
2587-2672
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.