Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8595
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTürk, Kerem-
dc.date.accessioned2022-07-30T16:41:52Z-
dc.date.available2022-07-30T16:41:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationTürk, K. (2020). Şiiler. İran Çalışmaları Dergisi, 4(2), 415–420en_US
dc.identifier.issn2536-5029-
dc.identifier.issn2651-4370-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/431401-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8595-
dc.description.abstractŞiilik, dünyada bir milyar yedi yüz milyon civarında olan Müslüman nüfusun yaklaşık yüzde on beşini oluştursa da, günümüz Ortadoğu siyasetindeadını çokça zikrettiren bir mezhep olarak öne çıkmaktadır. Zira Şiilik, genele kıyasla düşük bir oranla temsil olunsa da, İran’da yüzde doksan, Irak’tayüzde altmış, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde otuzyetmiş beş arası; Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, Afganistan’da yüzde on beş-yirmi ve Azerbaycan’da ise nüfusun yüzde seksen beşini oluşturmaktadır. Bu bağlam din-siyaset ilişkisiyle de bütünleşince, Ortadoğucoğrafyasının ve siyasetinin anlaşılmasında Şiiliğin bilenmesi önemli halegelmektedir. Erken Şii tarihi ve mezhepleri konusunda uzman Alman İslam Profesörü Heinz Halm’ın Muhammet Mertek tarafından dilimize çevrilen Şiiler eseri de, tarihsel bir yolculuğa çıkarak Şiilik inancının ontolojikve epistemolojik bağlamını başarıyla okuyucuya sunmaktadır. Şiilik her nekadar temel nitelikteki kısa eserlerden ciltlerce işlenen bir ontoloji ve epistemolojiye sahip olsa da, yazarın bu eseri Şiilik inancının temel parametrelini kavramak ve konunun temel yönlerini edinmek isteyen okuyucularaçısından inancın tarihsel gelişimine kapı aralayan akıcı bir başlangıç eseriniteliğindedien_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİran Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleŞiiler Heinz Halm, İstanbul: Runik Kitap, Haziran 2020, ss.110, Almancadan Çev. Muhammet Mertek. ISBN: 978-605-06194-5-4en_US
dc.typeReviewen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relationsen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage415en_US
dc.identifier.endpage420en_US
dc.institutionauthorTürk, Kerem-
dc.relation.publicationcategoryOtheren_US
dc.identifier.trdizinid431401en_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeReview-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.