Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8597
Title: The Crisis Of Liberal International Order And The Status Of The Small States: The Case Of Republic Of Macedonia And Republic Of North Macedonia
Other Titles: Liberal Uluslararası Düzen Krizi Ve Küçük Devletlerin Statüsü: Makedonya Cumhuriyeti Ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Örneği
Authors: Ivanov, Zoran
Issue Date: 2021
Source: Ivanov, Z. (2021). The Crisis Of Liberal Internatıonal Order And The Status Of The Small States: The Case Of Republic Of Macedonia And Republic Of North Macedonıa. Uluslararası Suçlar ve Tarih, (22), 161-192.
Abstract: This article focuses on examining the causality between the international system and the resilience of small states and explains the experience of the Republic of Macedonia, which has been trying to join international organizations since 1991, as a case study. In this context, it proceeds from the basic assumption that the weaknesses of the state and their perception by the international system play a critical role in small state resilience. The article analyzes the critical weaknesses of the liberal international order’s approach to neglecting small states, then examines the critical vulnerabilities and advantages of small states that lead to the emergence of weak or failed states in the international system. In addition to explaining a unique example of a country changing its name to enter an international alliance, the article clarifies the direct relationship between the status of small states in the international system and the predatory nature of the liberal international order that creates a precarious future for small states.
Makale, uluslararası sistem ile küçük devletlerin dayanıklılığı arasındaki nedenselliği incelemeye odaklanmakta ve 1991’den bu yana uluslararası kuruluşlara katılmaya çabalayan Makedonya Cumhuriyeti’nin deneyimini örnek vaka olarak açıklamaktadır. Bu bağlamda, devletin zayıflıklarının ve uluslararası sistem tarafından algılanmasının küçük devlet esnekliğinde kritik rol oynadığı temel varsayımından hareket etmektedir. Makale, liberal uluslararası düzenin küçük devletleri ihmal etmeyi öngören yaklaşımının kritik zayıflıklarını ele alarak analiz etmekte, ardından, küçük devletlerin uluslararası sistemdeki zayıf veya başarısız devletlerin ortaya çıkmasına yol açan kritik kırılganlıklarını ve avantajlarını incelemektedir. Makale, uluslararası bir ittifaka girmek için adını değiştiren bir ülkenin benzersiz bir örneğini izah etmenin yanı sıra, bu örneğin karmaşıklığından hareketle, küçük devletlerin uluslararası sistem içindeki statüsü ile küçük devletler için güvencesiz bir gelecek yaratan liberal uluslararası düzenin yırtıcı doğası arasındaki doğrudan ilişkiye açıklık getirmektedir
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/472826
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8597
ISSN: 1306-9136
2791-9005
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.