Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/861
Title: Öncelik Seviyelerine Sahip Çoklu Yetenek Gerektiren İşler için Ekip Oluşturma, Çizelgeleme ve Rotalama
Other Titles: Forming, Scheduling and Routing Field Service Teams for Multi-Skill Prioritized Tasks
Authors: Bilgin, Gözde Kutayer
Yücel, Eda
Kuyzu, Gültekin
Keywords: İşgücü
Çizelgeleme ve rotalama
Modelleme
Sezgisel yöntemler
Takım oluşturma
Çok amaçlı karar verme
Issue Date: 30-Sep-2018
Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi
Source: BİLGİN, G. K., YÜCEL, E., & KUYZU, G. (2018). Öncelik Seviyelerine Sahip Çoklu Yetenek Gerektiren İşler için Ekip Oluşturma, Çizelgeleme ve Rotalama. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 20(60), 930-945.
Abstract: Bu çalışmada, tüm saha hizmet operasyonlarında gözlemlenen, çoklu yetenek gereksinimi içeren işgücü rotalama ve çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Problem, gerçek hayatta enerji dağıtım şirketlerinin günlük olarak karşılaştığı bir planlama probleminden yola çıkılarak tanımlanmıştır. Amaç, farklı konumları, öncelikleri ve yetenek gereksinimleri olan işler için; uygun teknisyen ekiplerinin ve sıralı iş listelerinin optimal bir şekilde belirlenmesidir. Öncelikle, problem için iki öncelikli amaç fonksiyonu bulunan bir matematiksel model geliştirilmiştir. Problem boyutu büyüdükçe modelin kabul edilebilir sürede ve kalitede çözüm vermemesi nedeniyle, büyük ölçekli problemler için kısa sürede kaliteli çözümler üreten, üç aşamalı bir sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemin etkinliği hem rastgele türetilmiş, hem de gerçekçi veri kümeleri üzerinde gösterilmiştir.
In this research, we study the multi-skill workforce scheduling and routing problem that arises in all field service operations. The problem originates from a daily planning problem faced by the electricity distribution companies. Given a set of geographically dispersed tasks with different priorities and skill requirements, and a set of technicians with different skills; the objective is to form teams of technicians while assigning a sequence of tasks to each team in an optimal manner. First, we develop a mathematical model that has two prioritized objective functions for the problem. Since the solution time and quality of the model degrades quickly as the problem size increases, we devise a threephased heuristic that generates good solutions efficiently for large
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/309948
http://web.deu.edu.tr/fmd/s60/S60-m19.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/861
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.