Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzer, İrem-
dc.contributor.authorSanajou, Sonia-
dc.contributor.authorTezel, Hülya-
dc.contributor.authorYirün, Anıl-
dc.contributor.authorBaydar, Terken-
dc.contributor.authorErkekoğlu, Pınar-
dc.date.accessioned2022-07-30T16:43:39Z-
dc.date.available2022-07-30T16:43:39Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationÖzer, İ., Sanajou, S., Tezel, H., Yi?rün, A., Baydar, T., & Erkekoğlu, P. (2022). Biyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derleme. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 11(1), 35–48. https://doi.org/10.5336/pharmsci.2021-86646en_US
dc.identifier.issn2146-944X-
dc.identifier.issn2630-5569-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/519105-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/pharmsci.2021-86646-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8636-
dc.description.abstractSensör, amacı ortamdaki değişiklikleri tespit etmek ve bu de?ğişiklikleri bilgisayar gibi elektronik cihazlara göndererek veri elde etmek olan bir cihazdır. Sensörler bir moleküler tanıma sistemi (re?septör), bir fizikokimyasal dönüştürücü ve sinyal işlemcisinden olu?şur. Biyosensör ise, temel olarak enzim, nükleik asit, hücre gibi bir biyo-tanıma materyalinden, elektrokimyasal, optik, kütle tabanlı veya kalorimetrik sinyal dönüştürücüden ve bir sinyal işlemcisinden oluşan, biyolojik ve kimyasal maddelerin belirlenmesinde kullanılan cihazdır. Biyosensörler, biyoreseptörlerin türlerine göre enzimatik biyosen?sörler, protein reseptör bazlı biyosensörler, immünosensörler, DNA?aptamer bazlı biyosensörler ve tam hücre biyosensörleri olarak sınıflandırılabilir. İlk üretilen biyosensörlerden sonra büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Biyosensörlerin tasarlanması, üretimi ve optimizasyonu için kimya, fizik, mühendislik, biyoloji, tıp, eczacılık gibi farklı di?siplinlerin katkıları olmuştur. Ayrıca, günümüzde mikroakışkanlar ile nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerin ışığında hızlı bir ilerleme kay?dedilmiştir. Bu derlemede biyosensörlerin yapıları, çalışma prensipleri ve biyosensör çeşitleri hakkında bilgiler özetlenecek, biyosensörlerin gıda sektöründeki uygulamaları, gıda toksikolojisi açısından önemi tar?tışılacaktır. Biyosensörlerin ekotoksikolojik açıdan önemi, biyoterö?rizm girişimlerindeki uygulamaları, ilaç adayı olabilecek bileşiklerin toksisite potansiyellerinin değerlendirilmesi, özellikle dar terapötik aralığa sahip ilaçların konsantrasyonlarının takip edilerek hasta için güvenli bir tedavi protokolünün oluşturulması ve koronavirüs hasta?lığı (COVID-19) ile önemi bir kez daha anlaşılan hızlı ve etkin pato?jen tespiti gibi pek çok farklı alandaki uygulamaları hakkında bilgiler aktarılarak biyosensörlerin geleneksel analiz yöntemlerine göre sağ?layabileceği üstünlüklerden de söz edilecektİEen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofLiteratür Eczacılık Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBiyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derlemeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineeringen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.institutionauthorÖzer, İrem-
dc.identifier.doi10.5336/pharmsci.2021-86646-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.identifier.trdizinid519105en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

566
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.