Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/868
Title: Relative deprivation and life satisfaction among europeans: Keeping up with others
Other Titles: Avrupa’da Göreceli Yoksunluk ve Yaşam Memnuniyeti: Diğer Ülkelere Yetişme Güdüsü
Authors: Tamgaç Tezcan, Ünay
Keywords: Global reference groups
Life satisfaction
Relative deprivation
Relative gratification
Küresel karşılaştırma grupları
Göreli memnuniyet
Göreli yoksunluk
Yaşam memnuniyeti
Issue Date: 1-Jan-2018
Publisher: Boğaziçi Üniversitesi
Source: Ekşi, O., Caner, A., & Tezcan, Ü. T. Relative Deprivation and Life Satisfaction among Europeans: Keeping up with Others.
Abstract: Relative deprivation (RD) defines the feeling of being deprived of something that others have. Most studies of RD rely on within-country reference groups. This study is one of the few studies examining the role of global reference groups in determining life satisfaction. Using the relevant data of the Eurobarometer surveys, covering the 1970-2003 waves, we show that global RD is an important determinant of individual life satisfaction. Finally, for the 16 European Union member countries, the effect of global comparisons is significant but smaller than the effect of within-country comparisons. The result for candidate countries is the contrary.
Bireyin kendini kıyasladığı gruba göre daha kötü durumda olmasının onda yarattığı hoşnutsuzluk algısına “Göreceli Yoksunluk” (GY) denmektedir. Bu alanda yapılan araştırmaların çoğu bireylerin kendilerini kendi ülke vatandaşlarıyla karşılaştırdığını kabul etmektedir. Bizim çalışmamız ise mikro gelir verisi kullanarak uluslararası karşılaştırma gruplarının varlığını test eden az sayıdaki çalışmalardan biridir. Çalışmamızda Eurobarometre anket verilerinden ilgili soruların yer aldığı 1970-2003 yıllarını kapsayan veriler kullanılmış, küresel GY etkisinin bireylerin yaşam memnuniyetlerinin önemli bir belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır. 16 Avrupa Birliği üye ülkesi için küresel karşılaştırma gruplarının yarattığı GY etkisi ülke içi karşılaştırma gruplarının yarattığından düşük kalırken, Avrupa Birliği aday ülkeleri için bu sonucun tersi bulunmuştur.
URI: http://www.bujournal.boun.edu.tr/_uploads/32_2_2.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/868
ISSN: 1300-9583
Appears in Collections:İktisat Bölümü / Department of Economics
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.