Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBedir, Atila-
dc.date.accessioned2022-11-30T19:22:09Z-
dc.date.available2022-11-30T19:22:09Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2548-0162-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30855/gjeb.2022.8.2.008-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/534016-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8861-
dc.description.abstractUlusal ve uluslararası düzeyde yaşanılan eşitsizlikler ve karşılaşılan sorunların da etkisiyle günümüz kalkınma ekonomisi politikalarında büyüme eksenli yaklaşımdan öteye kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelişme sürecine geçiş öngörülmektedir. Kapsayıcı büyümeyle; ekonomik büyümeye her bireyin katkı sunması, büyümenin sunduğu fırsatların ve sağladığı faydaların toplumun bütün kesimlerince paylaşılması hedeflenmektedir. Ancak bu alanda yapılan çalışmaların henüz gelişim sürecinde olduğu, kapsayıcı büyümenin ölçümü konusunda ilave çalışmaya ihtiyaç bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmada kapsayıcı büyümenin ölçümüne yönelik uluslararası kuruluşların yaklaşımları incelenerek, bu yaklaşımlardan hareketle bir yöntem önerisinde bulunulması amaçlanmaktadır. Böylece kapsayıcı büyüme ölçümünün, uluslararası kuruluşların kapsayıcı büyüme analizlerinde ortak önem atfettiği politika tercihlerine ya da yüksek düzeyde öne çıkan temel önceliklerine dayandırılmasına çalışılmaktadır. Bu kapsamda Asya Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, OECD, UNDP, Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Birliği, IMF ve Dünya Bankasından oluşan sekiz uluslararası kuruluş çalışmaları incelenmektedir. Bu kuruluşların kapsayıcı büyümenin ölçümüne yönelik geliştirdikleri yöntem ya da endeksler, kapsayıcı büyümeye ilişkin politika çerçeveleri, gösterge setleri ve operasyonel programları irdelenmektedir. İncelenen çalışmaların ortak yanları ya da yüksek düzeyde öne çıkan önceliklerinden hareketle, bu çalışmada ağırlık yapılarıyla bütünleşik 16 gelişme ekseninden oluşan kapsayıcı büyüme bileşik endeksi önerisinde bulunulmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGazi İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectuluslararası kuruluşlaren_US
dc.subjectbileşik endeksen_US
dc.subjectölçme yöntemien_US
dc.subjectkapsayıcı büyümeen_US
dc.titleKapsayıcı büyüme ölçümüne yönelik uluslararası kuruluşlarca geliştirilen yaklaşımlar ve bir yöntem önerisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage310en_US
dc.identifier.endpage335en_US
dc.institutionauthorBedir, Atila-
dc.identifier.doi10.30855/gjeb.2022.8.2.008-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid534016en_US
dc.ozel2022v3_Editen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.