Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8923
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDurmus, Tuba Isinsu-
dc.date.accessioned2022-11-30T19:23:55Z-
dc.date.available2022-11-30T19:23:55Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2792-0836-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/528181-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8923-
dc.description.abstractOsmanlı sanatını himaye etme ve şekillendirme hususu gündeme geldiğinde sarayın desteği ve etkisinin ilk sırada anılması yanında önemli devlet görevlerinde bulunan isimlerin de zikredildiği görülür. Bu isimlerin büyük bölümü Osmanlı’nın önemli ailelerine mensuptur. Ancak isimlerinin yanında zikredilen, onları bir ailenin parçası olarak tanımlayıcı lakapları dışında o aileye mensubiyete dair başka bir bilgi neredeyse bilinmez. Oysa aynı tarihlerde Batıya baktığımızda hamilerin, krallar dışarıda tutulursa ya saray çevresinden ya da toplumun orta ve üst tabakasındaki devrin siyasetinde söz sahibi olan aristokrat ve burjuva ailelerinden oldukları dikkati çekmektedir. Strozzi, Corbinelli, Rossi, Medici, Davanzati, Rothschild ve Alessandri gibi dönemin seçkin aileleri, özellikle 15. yüzyılın ortalarından itibaren, önemli patronlar olarak tanınmışlar, aynı zamanda aktif olarak şehrin siyasi ve kültürel hayatının içinde de yer almışlardır. Bu çalışmada Osmanlıda benzer konumda bir ailenin parçası olarak himaye faaliyetleri içerisinde yer alan önemli aileler ele alınacak, bu ailelerin Batıda benzer faaliyetler gösteren ailelerle uygulamadaki farklılıklarına dikkat çekilecek ve Osmanlı kültür ve sanatını ne ölçüde şekillendirdikleri, divanlarda kaleme alınan ve onlara sunulan övgü şiirlerinin niceliği üzerinden değerlendirilecektiren_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDivan Edebiyatı Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecten_US
dc.titleDivanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitleren_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.endpage220en_US
dc.institutionauthorIsen Durmus, Tuba Isinsu-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid528181en_US
dc.ozel2022v3_Editen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept07.05. Department of Turkish Literature-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.