Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/894
Title: Hayatta Kalma Bağlamının Bellek Yanılmaları Üzerindeki Etkisi
Authors: Mısırlısoy, Mine
Ceylan, Suzan
Atalay, Nart Bedin
102366
Keywords: Bellek, Bellek yanılmaları, Olay sonrası yanlış bilgi etkisi, Hayatta kalma bağlamı
Memory, False memory, Post-Event misinformation effect, Survival context
Issue Date: 15-Dec-2016
Publisher: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Source: MISIRLISOY, M., Ceylan, S., & Atalay, N. B. (2016). Hayatta kalma bağlamının bellek yanılmaları üzerindeki etkisi. DTCF Dergisi, 56(2).
Abstract: Bellek çalışmalarından elde edilen sonuçlar, bazı kodlama yöntemlerinin diğerlerine nazaran daha etkili olduğunu göstermiştir. Ancak yakın zamanda hayatta kalma bağlamının diğer bağlamlardan daha etkili bir kodlama yöntemi olduğu iddia edilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan bellek yanılmaları üzerindeki etkisini incelemektir. Katılımcılar bağlam ile ilgisi olmayan bir hikâye içinde geçen kelimeleri hayatta kalma, taşınma veya hoşluk bağlamlarına göre derecelendirmişlerdir. Ardından bulundukları deney koşuluna göre bir grup katılımcı yanlış bilgi içeren bir hikâye okurken diğer grup katılımcı aynı hikâyeyi tekrar okumuştur. Deney 1'de denekler arası bir deney deseni kullanılmış ve katılımcıların doğru bilgiye ve olay sonrası yanlış bilgiye dair anıları hatırlama (Deney1A) veya tanıma (Deney 1B) testi ile ölçülmüştür. Deney 2'de bağlam için denek içi bir deney deseni kullanılarak, bağlamların birbirleriyle doğrudan karşılaştırılması sağlanmıştır. Deneyde katılımcıların doğru bilgiye ve olay sonrası yanlış bilgiye dair bellekleri hatırlama (Deney 2A) veya tanıma (Deney 2B) testi ile ölçülmüştür. Çalışmaya toplam 198 (Deney 1A=54, Deney 1B=48, Deney 2A=48, Deney 2B=48) üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma sonucunda, herhangi bir bağlamda derecelendirilen kelimelerin derecelendirilmeyen kelimelere nazaran olay sonrası yanlış bilgiden daha az etkilendikleri görülmektedir. Ancak deneylerde kullanılan hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamları arasında ne doğru bilgiyi ne de olay sonrası yanlış bilgiyi hatırlama oranları bakımından bir fark ortaya çıkmamıştır. Doğru bilgiyi ve olay sonrası yanlış bilgiyi hatırlama oranları üzerinde bir hayatta kalma avantajı gözlenmemiştir. Sonuçlar hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan bellek yanılsamalarını azaltmak konusunda bir avantaj sağlamadığını göstermektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/251448
https://hdl.handle.net/20.500.11851/894
http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/106
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf750.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.